Puheterapiassa keskitytään pääasiassa alle kouluikäisen lapsen kielen, puheen, kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen sekä syömistaitojen kehitykseen ja niihin liittyvien häiriöiden tutkimukseen, arviointiin, tukemiseen ja kuntoutukseen.

Puheen- ja kielenkehityksen häiriöt voivat olla eriasteisia. Lievimmillään lapsella voi olla jokin äännevirhe. Toisaalta lapsella voi olla suuria tai laaja-alaisia vaikeuksia sekä puheen ja kielen että myös muilla kehityksen osa-alueilla, jolloin tarvitaan laajempia moniammatillisia tutkimuksia ja tukitoimia. Nämä tutkimukset toteutuvat erikoissairaanhoidossa ja niihin tarvitaan aina tehtyjen perustutkimusten lisäksi lääkärin lähete.

Lapsi ohjautuu puheterapiaan neuvolan ikäkausitarkastuksesta terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä tai esimerkiksi toimintaterapeutin tai psykologin suosituksesta. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä puheterapeuttiin, mikäli lapsen puheenkehityksestä herää huoli.

Puheterapeutti tekee moniammatillista ja ohjaavaa yhteistyötä lapsen lähiympäristön kanssa. Vanhempien ohjaaminen ja yhteistyö heidän kanssaan on ensiarvoisen tärkeää puheterapian parhaan mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi.

Lasten ja nuorten puheterapian perustason toimipisteet palvelevat koko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän aluetta. Asiakas voidaan tarvittaessa ohjata asioimaan muussakin kuin oman kotikuntansa toimipisteessä.

Sivu päivitetty: 27.7.2018