Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen omaistensa ohjausta sairastumisen tai vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa. Kuntoutustutkimusyksikkö vastaa keskitetysti keskussairaalan sopeutumisvalmennustoiminnasta. Osa toiminnasta hankitaan ostopalveluina vammaisjärjestöiltä. Oma toiminta painottuu erikoisalojen kanssa järjestettäviin ensitietokursseihin.

 

Sivu päivitetty: 26.10.2016