Aikuisten toimintaterapiapalvelut on tarkoitettu työikäisille ja ikääntyneille ihmisille, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä.

Syynä voi olla pitkäaikainen sairaus tai vammautuminen sekä iän tuomat muutokset toimintakykyyn. Aikuisten toimintaterapia painottuu neurologisten asiakkaiden kuntoutukseen. Toimintaterapeutti työskentelee vuodeosastoilla sekä avoterveydenhuollossa.

Miten toimintaterapiaan pääsee? Aikuisten toimintaterapiaan voi hakeutua omalääkärin lähetteellä tai erityistyöntekijän, esim. fysioterapeutin suosituksesta. Toimintaterapiaan voi ohjautua myös vammaispalvelun, kotihoidon tai terveydenhuollon henkilöstön suosituksesta. Myös oma tai läheisen tekemä yhteydenotto on mahdollinen. Toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

Toimintaterapia-arvio: Toimintaterapian arvioinnin alueina voi olla:

  • päivittäiset toiminnot esim. pukeutuminen, peseytyminen, keittiötoiminnat, asiointi
  • yläraajan toimintakyky esim. hienomotoriikka, kaksikätinen toiminta, tunto, voima, liikkuvuus
  • kognitiiviset valmiudet ja taidot esim. hahmottaminen, ajattelutoiminnot
  • päivittäisten toimintojen pienapuvälineet ja käsiortoosit
  • asunnonmuutostöiden tarve

Toimintaterapia toteutuu vastaanotolla tai asiakkaan kotona. Aikuisten toimintaterapia voi sisältää:

  • päivittäisten toimintojen harjoittelua
  • käsiterapiaa
  • pienapuvälineiden käytön ohjausta
  • käsiortoosien valmistusta

Neuvonta ja ohjaus: Toimintaterapiassa ohjataan asiakasta ja hänen läheisiään asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä esim. apuvälineiden käytössä tai neuvotaan arkiselviytymistä helpottavia toimintatapoja. Tarvittaessa laaditaan kirjallisia kotiharjoitusohjeita.

Sivu päivitetty: 27.7.2018