Lasten ja nuorten toimintaterapiassa keskitytään pääasiassa alle kouluikäisen lapsen leikki- tai motorisissa taidoissa, omatoimisuudessa tai sosiaalisissa taidoissa ilmenevien pulmien ja haasteiden arviointiin ja terapiaan.

Lapsi ohjautuu toimintaterapiaan usein neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä tai fysioterapeutin, puheterapeutin tai psykologin suosituksesta.  Aloitteen voivat tehdä myös vanhemmat tai päiväkoti/koulu yhdessä vanhempien kanssa.

Lievien ja keskivaikeiden arjen haasteiden, käden käytön hankaluuksien, liikkumisen kömpelyyden tai uhkarohkeuden arviointi, ohjaus ja terapia toteutuvat perustasolla. Kehitysviivettä epäiltäessä tai vaikeampien ja hankalasti arvioitavien pulmien arviointi toteutuu erikoissairaanhoidossa, jonne lapsi ohjautuu tarvittaessa perustason toimintaterapia-arvioinnin jälkeen lääkärin lähetteellä.

Toimintaterapia-arviointi toteutuu standardoituja testejä hyödyntäen sekä ohjattua ja vapaata toimintaa havainnoiden. Vanhempien ja päiväkodin/koulun palaute arjen sujumisesta on olennainen osa arviointia. Arvioinnin ja vanhempien kanssa käydyn palautekeskustelun pohjalta toimintaterapeutti suosittelee lapselle terapiajaksoa tai ohjaa vanhempia ja päiväkotia lapsen kehityksen tukemisessa erilaisten leikkien tai tehtävien avulla. Toimintaterapiajakson pituus vaihtelee riippuen terapian tarpeesta ja lapsen kehityksen edistymisestä. Tärkeä osa toimintaterapian toteutusta on yhteistyö lapsen lähipiirin kanssa.

Lasten ja nuorten toimintaterapian perustason toimipisteet palvelevat koko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän aluetta. Asiakas voidaan tarvittaessa ohjata asioimaan muussakin kuin oman kotikuntansa toimipisteessä.

Sivu päivitetty: 27.7.2018