Ohje rintamaveteraanien kuntoutuksesta

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän veteraanien kuntoutuspalvelut on tarkoitettu niille sotiemme veteraaneille, joiden kotikunta on Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki tai Pukkila, ja joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelustunnus.

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan, jolla kuntayhtymän on määrä järjestää oman alueensa rintamaveteraaneille kuntoutusta. Kuntoutuspalveluita myönnetään vuosittain Valtiokonttorin myöntämän määrärahan puitteissa. Kuntoutusmuotoja ovat fysioterapia, toimintaterapia, jalkahoito, tuettu kotona kuntoutuminen, laitoskuntoutus sekä päiväkuntoutus. Kuntoutus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös kotikäynteinä.

Lääkärinlausunto

Kuntoutukseen voidaan hakeutua ympäri vuoden ilman erillistä kuntoutushakemusta. Hakeutumisprosessi käynnistyy ottamalla yhteyttä veteraanikuntoutuksen koordinaattoriin. Koordinaattori arvioi kuntoutustarvetta. Avokuntoutukseen ei tarvita lääkärinlausuntoa tai fysioterapialähetettä.

Laitoskuntoutusta voidaan myöntää, jos se on tarkoituksenmukaisin kuntoutusmuoto ko. henkilölle. Lääkärin B-lausuntoa ei tarvita, mikäli veteraanista on alle vuoden vanha kuntoutuslausunto, B-lausunto tai esim. edellisen kuntoutuksen hoitoseloste. Jos veteraanin terveydentilassa on tapahtunut oleellisia muutoksia viimeisen vuoden aikana, B-lausunto pyydetään omalta terveysasemalta.

Veteraanin kanssa yhdessä hakeva puoliso voi saada laitoskuntoutusmaksusitoumuksen tarveharkinnan ja käytössä olevan kuntoutusmäärärahan mukaan. Puolisosta tarvitaan kuntoutuslaitosta varten B1-lausunto, mikäli käytössä ei ole alle vuoden vanhaa lausuntoa / kuntoutusselostetta tai toimintakyvyssä on tapahtunut oleellisia muutoksia.

Veteraanikuntoutuksen koordinaattori tarjoaa palveluohjausta, mahdollistaen kuntoutuspalveluiden alueellisen tasavertaisuuden, yksilökohtaisen tarveharkinnan sekä kuntoutuksen oikea-aikaisuuden.

Veteraanikuntoutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä veteraanikuntoutuksen koordinaattoriin.

Yhteystiedot:

Veteraanikuntoutuksen koordinaattori
p. 044 716 1153
Postiosoite: Jalmari Salpausselän kuntoutussairaala, Kuntoutuksen hallinto, Tarjantie 78, 15950 LAHTI

Sotainvalidit

Valtio suorittaa Sotilasvammalain 404/1948 perusteella vuosien 1939–1945 sotien invalideille ja heidän omaisilleen erilaisia korvauksia. Sotainvalideille maksetaan mm. vammasta ja sairaudesta jäänyt pysyvä haitta sekä niiden tarpeellinen hoito ja lääkitys. Myös sotavammojen vaikutuksesta ilmaantuvat lisävammat ja sairaudet kuuluvat korvauksen piiriin.

Lisätietoa sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä palveluista:

Sotainvalidien palveluohjaus
ma-pe klo 9-15
p. 044 713 2260

Sivu päivitetty: 30.7.2021