Veteraanipalvelut

Tukea arkeen

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän veteraanipalveluita voivat käyttää ne sotiemme veteraanit, joiden kotikunta on Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki tai Pukkila, ja joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelustunnus.

Palveluiden saaminen edellyttää, että henkilö esittää kuvallisen Kela-kortin, jossa on kääntöpuolella R-tunnus. Vaihtoehtoisesti henkilö voi esittää todistuksen, jossa on maininta rintamasotilastunnuksesta, rintatunnuksesta tai rintamapalvelustunnuksesta.

Rintamaveteraanit

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestämiseen määrärahan, jolla kuntayhtymän on määrä järjestää oman alueensa rintamaveteraaneille kuntoutusta sekä kotona asumista tukevia palveluita. Veteraanipalveluita myönnetään vuosittain Valtiokonttorin myöntämän määrärahan puitteissa.

Yhteystiedot:

Kotona asumista tukevat palvelut

  • PalveluSantra p. 03 818 5555

Kuntoutuspalvelut

  • Veteraanikuntoutuksen koordinaattori p. 044 716 1153

Sotainvalidit

Valtio suorittaa Sotilasvammalain 404/1948 perusteella vuosien 1939–1945 sotien invalideille ja heidän omaisilleen erilaisia korvauksia. Sotainvalideille maksetaan mm. vammasta ja sairaudesta jäänyt pysyvä haitta sekä niiden tarpeellinen hoito ja lääkitys. Myös sotavammojen vaikutuksesta ilmaantuvat lisävammat ja sairaudet kuuluvat korvauksen piiriin.

Lisätietoa sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä palveluista:

Sotainvalidien palveluohjaus

ma-pe klo 9-15

p. 044 713 2260

Sivu päivitetty: 16.5.2019