Omaishoito kotona tapahtuvaan hoitoon ja huolenpitoon

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja. Omaishoidon asiakkaan palvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitaja voi olla puoliso, muu omainen, sukulainen tai hoidettavalle läheinen henkilö.

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005), jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu.

Omaishoidon myöntämisen perusteet

Omaishoidon tuen toimintaohje

Omaishoidon tuen hakemus_yli 65v_

Ansökan om stöd för närståendevård av personer över 65 år

Sivu päivitetty: 5.4.2019