Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoidon tuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa. Hoidon vaativuus edellyttää ympärivuorokautista hoitajan sitoutumista hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon, ja korvaa ympärivuorokautisen palveluasumisen. Lisäksi omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn on vastattava hoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoitaja voi olla puoliso, muu omainen, sukulainen tai hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuen hakemisen on oltava hoitajan ja hoidettavan tahdon mukaista.

Omaishoidon tukea haetaan hakemuksella, joka löytyy kohdasta Hakemukset ja lomakkeet. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu Asiakasohjaus Siirin tekemään palvelutarpeen arviointiin.  Arviointi tehdään kotikäynnillä. Omaishoidon tukea myönnetään hyvinvointiyhtymän hallituksen hyväksymien omaishoidon tuen myöntämisperusteiden mukaisesti.

Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Hakijan tulot eivät vaikuta omaishoidon tuen määrään. Omaishoidon tuki voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin eläkkeisiin, Kelan työmarkkinatukeen tai muihin etuuksiin. Otathan itse selvää omaishoidon tuen vaikutuksista etuuksiisi ennen omaishoitajaksi hakeutumista.

Laki omaishoidon tuesta 937/2005

Omaolo-palvelussa voit arvioida mahdollisuuksia omaishoidon tukeen. Vastaustesi perusteella saat toimintasuosituksen ja lisätietoja tilanteesi tueksi. Linkki Omaolo-palveluun: https://www.omaolo.fi/palvelut/palveluarviot

 

 

Sivu päivitetty: 24.3.2021