Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä pilotoi sähköistä palvelua ikääntyneiden asiakasohjauksessa

Kokeilulla tavoitellaan +65-vuotiaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän verkoston koordinointia siten, että asiakas ohjautuisi kuntien, kolmannen ja yksityisen sektorin tarjoaman palvelun piiriin sujuvammin.

Sähköinen palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen palvelun ulkopuolella oleville +65-vuotiaille kuntalaisille, omaishoitajille ja kotihoidon asiakkaille. Ikääntyneiden asiakasohjauksen verkkosivulle linkitettävä palvelu ohjaa kuntalaista elämäntapamuutokseen ja tarpeen mukaisen tuen piiriin.

Palvelussa asiakkaan on mahdollista arvioida omaa hyvinvointiaan sekä arjen kyvykkyyttään ja pohtia samalla itselleen tarpeellisten arjen tukipalvelujen tarvetta. Palvelussa tehdyn itsearvion perusteella käyttäjälle tarjotaan sekä ohjeistusta ja neuvontaa, mutta myös tietoa hänelle hyödyllisistä, lähialueella sijaitsevista palveluiden tarjoajista.

Sähköiseen kootaan Päijät-Hämeen alueella toimivia palvelutuottajia laajalla kirjolla. Mukaan on kaavailtu ainakin hoito- ja hoivapalveluita, kuntouttavia toimijoita, ravinto- ja ruokapalveluita sekä esimerkiksi vapaaehtois- ja ystävätoimintaa koordinoivia tahoja.

Tutustu palveluun tai hae mukaan palveluntuottajaksi: https://mynavigo.fi/home.

Sivu päivitetty: 29.12.2021