Palveluasuminen

Palveluasumiseen turvaudutaan, kun henkilön ikä, toimintakykyä alentavat sairaudet tai muut syyt tekevät selviytymisen kotona mahdottomaksi. Palveluasumisen hoito on ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asiakkaan kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Alueellinen SAS-työryhmä (suunnittele, arvioi, sijoita) tekee asiakasvalinnat, jotka perustuvat palvelutarpeeseen.

Vuodeosastot

Vuodeosastot ovat akuuttiluonteisia sairaalaosastoja, joilla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita. Osastoilla hoidetaan myös saattohoitopotilaita sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyviä potilaita.

Hoitotyössä korostamme asiakaslähtöisyyttä ja toteutamme kuntouttavaa työotetta. Tavoitteenamme on, että potilaamme kotiutuvat mahdollisimman nopeasti.

 

Tutustu palvelutaloihin blogien ja Facebook-sivujen avulla.

 

Sivu päivitetty: 24.8.2017