Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista apua tarvitseville ikäihmisille. Asukkailla on usein jokin muistisairaus ja/tai jokin fyysinen toimintarajoite, minkä johdosta he eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon turvin. Asukkaat ohjautuvat palveluasumiseen asiakasohjauksen kautta.

Tavoitteena on, että asukas voi asua meillä elämänsä loppuun asti riittävän tuen avulla.

Asukkaille tehdään aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan toimintakykyyn sekä voimavaroihin. Palvelu on asukasta kunnioittavaa, hänen toimintakykyään sekä hänen osallisuuttaan asumisyhteisössä tukevaa. Toimintamme perustuu toimialan ”Eletään koko elämä” visioon sekä asumispalvelujen strategiaan hyvän elämän lupauksista.

Palveluasumisen toiminnan ja sisällön ohjaus perustuu aina kodinomaisuuteen. Asukkaat asuvat vuokrasuhteessa kodeissaan.

Tehostetun palveluasumisen yksikössä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, geronomeja sekä toimintaterapeutteja.

Tehostettua palveluasumista järjestetään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omana toimintana, palvelusetelillä ja ostopalveluna.

Tutustu palvelutaloihimme blogien ja Facebook-sivujen avulla.

 

Palvelutalojen viikko-ohjelmat

Linkki (työn alla vielä)

 

Sivu päivitetty: 2.8.2021