Tehostetussa palveluasumisessa on kyse ympärivuorokautisesta hoivasta. Tehostettua palveluasumista järjestetään joko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omissa yksiköissä tai yksityisten palveluntuottajien yksiköissä palvelusetelillä.

Tehostettuun palveluasumiseen siirtymisen lähtökohtana on, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja arvioitu. Tehostettuun palveluasumiseen voidaan hakeutua, kun kotona asuminen ja selviytyminen eivät ole enää tarkoituksenmukaista maksimaalisten kotihoidon palvelujen ja/tai omaishoidon turvin. Kotona asumisen tukikeinoja ovat mm. kotihoito, turvapuhelinpalvelu sekä ateriapalvelu.

Tehostettuun palveluasumiseen hakeutumisen on oltava asiakkaan oman tahdon mukaista. Asiakkaalla on mahdollisuus valita, hakeeko hän Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omiin yksiköihin vai palvelusetelillä yksityisiin yksiköihin. Asiakasmaksu on sama riippumatta siitä, asuuko asiakas kunnallisessa vai palvelusetelillä yksityisessä palvelutalossa. Hakemuksesta tehdään valituskelpoinen päätös.

ARA-tuetut palvelutalot

Erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen asukasvalinnat on tehtävä ARA tukia koskevan lainsäädännön perusteella.

Asukasvalintaan ARA-tuettuihin palvelutaloihin vaikuttaa asunnon tarve (palvelutarpeen arviointi) ja kiireellisyys sekä hakijan varallisuus ja hakijan tulot. Kiireellisimmässä asunnon tarpeessa oleva menee etusijalle, mutta jos on kaksi tai useampi yhtä kiireellistä, suositaan vähävaraisinta.

Hakemus tehostettuun palveluasumiseen

Palveluasumisen yksiköt kunnittain

 

Sivu päivitetty: 23.11.2021