Tähän asti palveluseteli on perustunut asiakkaan tuloihin ja vaihdellut arvoltaan 59–96 euron välillä. Pienimmän setelin on saanut, jos bruttotulot ovat ylittäneet 3 000 euroa ja suurimman, jos bruttotulot ovat olleet alle 1 000 euroa kuussa. Asiakas on itse maksanut hoitovuorokauden ja palvelusetelin välisen erotuksen. Käytännössä pientä eläkettä saava asiakas ei ole voinut käyttää palveluseteliä, koska omavastuu on kohonnut liian isoksi tuloihin nähden.

Ensi vuoden alusta hyvinvointiyhtymä ottaa käyttöön niin sanotun käänteisen palvelusetelin. Se tarkoittaa, että palveluntuottaja eli esimerkiksi yksityinen hoivakoti veloittaa hyvinvointiyhtymältä kiinteän 120 euron vuorokausihinnan. Asiakas voi valita palvelusetelillä yksityisen palvelutalon asumispaikakseen, ja hoiva ja ateriat maksavat hänelle täsmälleen saman verran kuin hyvinvointiyhtymän omassa talossa. Hyvinvointiyhtymä on tehnyt mallin rakentamisessa tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa.

  • Jatkossa jokaisella ikääntyneellä asiakkaalla on aito mahdollisuus valita oma koti. Päijät-Häme on tällaisessa valinnanvapauden laajentamisessa edelläkävijä koko maassa, sanoo ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen.

Palvelutalossa asuva asiakas voi ensi vuoden alussa jatkaa asumista nykyisessä paikassa, mutta myös muutto on mahdollinen, jos asiakas niin haluaa. Asiakkaan ei  siis ole pakko tehdä mitään, vaikka palvelun hankintatapa muuttuu.

  • Me uskomme, että omaisten tukemana ikäihminen osaa ja haluaa valita missä asuu. Palvelusetelistä on meillä paljon hyviä kokemuksia, asiakasohjauksen tulosaluejohtaja Corinne Soini kertoo.

Palvelusetelin käyttötavan muutos on paitsi yhtymän valmistautumista sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen tuomaan valinnanvapauteen, myös yhtymän strategiaa toteuttavaa monituottajuuden lisäämistä. Kaikki asumispalveluiden ostot siirtyvät palvelusetelimalliin, kun puitesopimukset samanaikaisesti päättyvät.

  • Tällä hetkellä noin puolet ikääntyneiden asumispalveluista on yksityisten yritysten ja puolet hyvinvointiyhtymän tuottamaa palvelua. Pidän tärkeänä, että meillä on riittävän monia ja erilaisia palveluntuottajia. Se haastaa omaa toimintaamme positiivisella tavalla, ja sitä on rakennettava kilpailukykyiseksi samoin periaattein kuin yksityisetkin tekevät. Yhtymän henkilökunta on osaavaa ja motivoitunutta, ja asukkaat haluavat palvelutaloihimme, joten tulemme varmasti pärjäämään kilpailussa, Kuosmanen toteaa.

Lisätietoa palvelusetelin käytöstä saa ikääntyneiden asiakasohjausyksikkö Siiristä. Siiri sijaitsee Lahdessa osoitteessa Vapaudenkatu 23 B, ja puhelinnumero on 03 818 5555 (arkisin klo 9-15).

Päivitetty: 2.11.2018