Aiemmin päivätoimintaa on tarjottu Päijät-Hämeen kunnissa vaihtelevasti. Osassa kuntia toimintaa on ollut viitenä päivänä viikossa, osassa parina päivänä. Nyt päivätoiminnasta tulee yhtenäistä ja tasapuolista kaikissa yhtymän jäsenkunnissa.

Avoimella päivätoiminnalla tarkoitetaan kaikkien kunnan ikääntyneiden eli yli 65-vuotiaiden käytössä olevaa aktivoivaa toimintaa. Avoin päivätoiminta on käytännössä esimerkiksi ikäihmisten ohjattua liikuntaa, kulttuuria, pelejä, muistiharjoitteita, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää valistusta ja keskustelua.

Kaikille ikäihmisille avointa päivätoimintaa tarjotaan asumispalvelukeskuksissa. Siellä ikäihmiset voivat ruokailla, ja sieltä löytyvät myös asianmukaiset tilat, kuten kuntosali. Avointa päivätoimintaa järjestetään yhteistyössä esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa.

Päivätoiminnan muutos koskee noin kymmentä työntekijää. Henkilöstön toiveita kuullaan uudelleen sijoittumisesta.

Yhtymähallitus päätti myös muut asiat esityslistan mukaisesti

Yhtymähallitus päätti tehostaa lapsiperheiden varhaista tukea ja avohuollon palveluja. Lapsiperheille tarjotaan apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhtymä lisää ammatillisen tukihenkilötyön, sosiaaliohjauksen ja perhetyön voimavaroja yhteensä noin 23 henkilötyövuotta.

Näin vahvistetaan koteihin ja lapsen omaan kasvuympäristöön annettavia palveluja ja vähennetään lastensuojelun tarvetta. Erityisesti kodin ulkopuolisia sijoituksia pyritään vähentämään.

Muutoksen yhteydessä suljetaan kaksi omaa lastensuojelulaitosta. Lastensuojelulaitosten työntekijät sijoittuvat ammatillisen tukihenkilötyön, sosiaaliohjauksen ja perhetyön tehtäviin. Uudelleensijoitettavien lasten kohdalla on tehty lapsikohtaiset suunnitelmat.

Tutustu kokouksen esityslistaan

Päivitetty: 25.4.2017