Avoimella päivätoiminnalla tarkoitetaan kaikkien kunnan ikääntyneiden eli yli 65-vuotiaiden käytössä olevaa aktivoivaa toimintaa. Avoin päivätoiminta on käytännössä esimerkiksi ikäihmisten ohjattua liikuntaa, kulttuuria, pelejä, muistiharjoitteita, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää valistusta ja keskustelua.

Kaikille ikäihmisille avointa päivätoimintaa tarjottaisiin suunnitelmien mukaan asumispalvelukeskuksissa. Siellä ikäihmiset voivat ruokailla, ja sieltä löytyvät myös asianmukaiset tilat, kuten kuntosali. Avointa päivätoimintaa järjestettäisiin yhteistyössä esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa.

Myös kotikuntoutusta ja etähoivaa lisätään

Kotona asumista tuetaan avoimen päivätoiminnan lisäksi myös tehostettavalla kotikuntoutuksella ja lisääntyvillä etähoivapalvelulla. Etähoivapalvelulla tarkoitetaan kuvapuhelimen välityksellä asiakkaita osallistavaa ja aktioivaa toimintaa.

Päivätoiminnan muutos koskee noin kymmentä työntekijää. Henkilöstön toiveita kuullaan uudelleen sijoittumisesta. YT-kuuleminen järjestetään tarvittaessa sen jälkeen, kun hallitus on tehnyt asiasta päätöksen. Nyt kaavailtu muutos kohti avointa päivätoimintaa on yhtymän kuluvan vuoden talousarvion ja hyväksyttyjen periaatteellisten toimintatapamuutosten mukainen.

Päivitetty: 12.4.2017