Ikäihmisen ja hänen läheistensä neuvonnan ydin on, että asiakas saa ensimmäisellä yhteydenotolla oikean tiedon ja ohjauksen. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään asiakasohjaajan kotikäynti palvelutarpeen laaja-alaista selvittämistä varten. Palveluneuvonta on asiakkaalle maksutonta.

Palveluneuvonta kattaa koko hyvinvointikuntayhtymän alueen, paitsi Sysmän kunnan. Heinolalla on oma vastaava sopimus Päijät-Hämeen Hyvinvointipalvelujen kehitys ry:n kanssa.

Neuvontapalvelusta saa arkisin klo 9-15 puhelinneuvontaa ja neuvontaa myös paikan päällä toimipisteessä Vapaudenkatu 23:ssa Lahdessa. Lisäksi neuvontaa annetaan toimipisteestä kuvapuhelimen välityksellä sekä sähköisenä.

Hankittava palvelu kattaa palvelusetelitoiminnan neuvonnan asiakkaille, tuottajille sekä hyvinvointiyhtymän palvelusetelituottajien valinnassa avustamisen.

Palveluneuvonnalla on ajankohtainen tieto koko Päijät-Hämeen yksityisistä ja julkisista palveluista, palveluiden kriteereistä ja kustannuksista sekä alueella olevasta yhdistystoiminnasta.

Palveluneuvonnan sisältö on ennaltaehkäisevää, kotona asumista ja selviytymistä tukevaa toimintaa, joka perustuu asiakkaan kulloiseenkin yksilölliseen tarpeeseen. Neuvonnalla osallistetaan asiakasta omien palvelujen ja palvelukokonaisuuksien suunnitteluun.

Lisäksi palveluneuvonta edistää ikäihmisten valinnanvapautta olemalla puolueeton ja erilaiset vaihtoehdot ja palveluntuottajat tunteva palvelunvälittäjä.

Huoli integraation vaarantumisesta

Yhtymähallitus käsitteli lausunnon, joka koski sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännön luonnosta.

Hallitus totesi, että valinnanvapaus on kannatettava asia. Hallitus kantoi huolta muun muassa integraation vaarantumisesta, mutta piti lausuntoa tarpeeksi kriittisenä tämän suhteen.

Keskustelun kuluessa Kari Lempinen esitti, että lausunnossa otettaisiin huomioon muun muassa seuraavia lakiluonnoksen epäkohtia: pakkoyhtiöittäminen, valvonnan puute, haja-asutusalueen kohtelu, ennaltaehkäisyn ja kolmannen sektorin huomioimisen vähäisyys, kansalaisten eriarvoistuminen ja rahoituksen ratkaisemattomuus. Lempisen esitystä ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukesi.

Yhtymän viime vuoden tilinpäätös hyväksyttiin pienin teknisin muutoksin.

Hallitus sai myös katsauksen yhtymän talouskehityksestä kahden ensimmäisen kuukauden ajalta. Hallitus totesi, että talousraportin pohjalta talouden kehitystä on vaikea pitävästi ennustaa. Raportista puuttuvat vielä muun muassa erikoissairaanhoidon ostot yliopistollisista keskussairaaloista, sillä laskut niistä tulevat viiveellä.

Kirsi Kuusinen-James valittiin Verso liikelaitoksen toimitusjohtajaksi. Aiempi johtaja Juha Luomala siirtyi toisen organisaation palvelukseen.

Työryhmä laatii esityksen laboratoriopalvelujen organisoinnista

Hallitus hyväksyi esityksen laboratoriopalvelujen organisointia valmistelevan työryhmän kokonpanosta, joka on: Maria Virkki, hallintoylilääkäri, puheenjohtaja, Sari Paukku-Sani, toimitusjohtaja, laboratorioliikelaitos, Hannu Sarkkinen, ylilääkäri, Leena Savolainen, ylihoitaja, Markku Kajaste, henkilöstön edustaja ja Pekka Piironen, projektipäällikkö, sihteeri.

Työryhmän tehtävänä on vastata erityisesti kolmeen kysymykseen: Onko tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisen laboratorioliikelaitoksen toimintaa, vai tulisiko toiminnat ottaa osaksi yhtymän muuta toimintaa? Onko syytä jatkaa maakunnallista laboratoriotoimintaa, vai tulisiko hakea yhteistyötä tai fuusioita muiden laboratorioalan toimijoiden kanssa (FimLab, HUS lab, yksityiset toimijat)? Mihin patologian tulisi sijoittua kysymyksen 1 ja 2 kokonaisuuksissa?

Jaettu esittelyvastuu hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakuntaan

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan esittelijän tehtävää hoitaa jatkossa käsiteltävästä asiasta riippuen eri vastuuhenkilö. Tähän asti esittely on ollut yhden henkilön vastuulla.

Vastuuhenkilöitä ovat toimialajohtajien lisäksi lapsiperhepalveluasioissa tulosyksikköpäällikkö (lapsiperheiden tuki) ja tulosyksikköpäällikkö (lastensuojelu), työikäisten palveluissa tulosaluejohtaja (sosiaalipäivystys) ja tulosyksikköpäällikkö (asiakasohjaus ja taloudellinen tuki), psykososiaalisissa palveluissa tulosyksikköpäällikkö (psykososiaalinen kuntoutus), vammaispalveluissa tulosyksikköpäällikkö (asiakasohjaus) sekä ikääntyneiden palveluissa ja kuntoutuksessa tulosaluejohtaja (asiakasohjaus) ja hänen estyneenä ollessaan palvelupäällikkö (asiakasohjaus).

Muissa asioissa hallitus kävi keskustelun työajan käytöstä ja seurannasta sekä työnantajan kustannuksella kalliisiin koulutuksiin osallistumisesta.

Päivitetty: 21.3.2017