Hankinta on ensimmäinen vaihe muutoksessa, jonka tarkoituksena on rakentaa malli sote-keskuspalveluiden tuottamiseen koko Päijät-Hämeessä maakunnallisesti yhdenvertaisella tavalla. Tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä selvästi nykyisestä. Samoin on tarkoitus saada rivakasti asiakkaiden käyttöön ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisen asioinnin palveluita.

Yhtymä on päättänyt nimetä sote-keskus-hankkeen hankejohtajaksi ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialajohtajan Ismo Rautiaisen. Hänen tehtävänään on johtaa yhtymän muutosohjelman kehittämiskärkeä ”Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne”. Kehittämiskärjen yksi osa on sote-keskustoimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Ismo Rautiainen johtaa sote-keskus-hankinnan ja siihen liittyvän yhteisyrityksen valmistelua.

– Ismo on kokenut ja määrätietoinen muutosjohtaja, joka on vienyt onnistuneesti läpi vaativia alueellisia palveluverkkouudistuksia. Lisäksi hänellä on kokemusta valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola sanoo.

Ismo Rautiainen toimi edellisen hallituksen kaudella Päijät-Hämeessä soten vastuuvalmistelijana. Hän on sitä ennen ja sen jälkeen johtanut useita vuosia ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialaa yhtymässä.

Hankinnan valmisteluun on nimetty yhtymästä työryhmä, joka vastaa hankinnan käytännön valmistelusta ja toteuttamisesta. Lisäksi perustetaan erillinen henkilöstötyöryhmä käsittelemään muutokseen liittyviä henkilöstöasioita.

Päivitetty: 21.1.2020