Virhe koskee tämänhetkisen tiedon mukaan vain reseptejä, joita on uusittu tai päivitetty aikavälillä 14.12.2017–23.2.2018. Järjestelmävirheen seurauksena potilaalle määrätty lääke on saattanut vaihtua uusitussa reseptissä toiseen lääkkeeseen. Lifecaren järjestelmätoimittaja Tieto Oyj:n arvion mukaan ongelmia on joissakin kymmenissä resepteissä.

Hyvinvointiyhtymä ottaa yhteyttä sellaisiin asiakkaisiin, joiden resepteihin virhe on voinut vaikuttaa. Yhtymän henkilöstö käy asiakkaiden lääkelistoja ja reseptejä tehostetusti läpi. Työntekijöitä on ohjeistettu huolehtimaan, että asiakkaalle tulostetaan fyysisessä potilaskontaktissa aina ereseptin tulostettava osa ja varmistetaan, että tuloste vastaa sitä mitä oli tarkoituskin.

Hyvinvointiyhtymä selvittää asiaa tiiviissä yhteistyössä järjestelmän toimittaneen Tieto Oyj:n sekä Valviran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja Kelan kanssa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä tehtiin 23.2.2018 Lifecaren korjauspäivitys, jonka jälkeen uusituissa resepteissä virhettä ei Tieto Oyj:ltä saadun tiedon mukaan enää ilmene. Myöskään joulu–tammikuussa kirjoitetuissa kokonaan uusissa resepteissä ei virhettä ole havaittu, vaan virhe on ilmennyt vasta reseptejä uudelleen käsiteltäessä. Yhtymä jatkaa tästä syystä sähköisten lääkemääräysten käyttöä normaalisti. Kyseessä oleva virhe ei vaikuta myöskään nyt vireille pantaviin reseptien uusintoihin.

Päivitetty: 1.3.2018