Pitkässä juoksussa tavoitteena on ehkäistä alkoholin liikakulutuksesta aiheutuvia haittoja, kuten inhimillistä kärsimystä, sote-palvelujen kysyntää ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuskasvua.

– Hyvät elämäntavat tukevat hyvinvointia ja terveyden edistämistä. Pahimmillaan liiallinen alkoholinkäyttö voi johtaa päihderiippuvuuteen ja nakertaa sekä asiakkaan omaa että läheisten hyvinvointia, toteaa hallintoylilääkäri Maria Virkki.

– Tällaisella systematisoidulla seurannalla voidaan löytää henkilöt, joille on hyötyä jo lyhyestä neuvonnasta. Toisaalta myös ongelmakäyttäjiä voidaan ohjata heti hoitoon, jatkaa Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio.

Neuvontaa ja ohjausta jokaiselle riskirajan ylittäneelle

Vastaavia kyselyjä asiakkaille on yhtymässä tehty aiemminkin: sama käytäntö on ollut Akuutti 24:ssä jo vuodesta 2017.

– Viime vuoden tilastojen mukaan miehille tehtiin Akuutti24:ssä yhteensä 883 kyselyä, joista 30 prosenttia ylitti riskikäytön rajan. Naisilla vastaavat lukemat olivat 949 kyselyä, joista 9 prosenttia sai riskirajan ylittävän pistemäärän. Lyhyt neuvonta eli mini-interventio tehtiin 7 prosentille riskipisteet ylittäneistä. Mini-intervention on tutkimuksissa todettu olevan tehokas ja vaikuttava menetelmä alkoholihaittojen ehkäisyssä. Nyt käynnistyvässä toiminnassa neuvontaa ja ohjausta tarjotaan jokaiselle riskirajan ylittäneelle, kertoo Leimio.

 

Joka kolmas päijäthämäläinen juo riskikäytön rajoilla

Valtakunnallisen Sotkanetin tilastojen mukaan alkoholia liikaa käyttävien osuus Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella oli vuonna 2016 yhteensä 31 % ja vuonna 2018 yhteensä 38 %. Vuonna 2018 vastaava luku 20-64 -vuotiaiden kohdalla oli 30 % (naiset 20 % ja miehet 43 %) ja yli 65-vuotiailla yhteensä 28 % (naiset 16 % ja miehet 42 %). Ikääntyneiden juominen on lähes yhtä yleistä kuin työikäisten. Tilanne Päijät-Hämeessä vastaa suurin piirtein samaa tasoa kuin alkoholinkulutus koko maassa.

Linkki Sotkanetin Päijät-Hämeen alkoholin riskikäytön tilastoihin 2016-2018

Käsitteistä lyhyesti:

Alkoholin riskikäyttö: Riskikäyttö aiheuttaa huomattavan vaaran saada alkoholin aiheuttamia sairauksia. Se altistaa myös sosiaalisille haitoille ja riippuvuudelle. Haitat eivät kuitenkaan ole vielä merkittäviä ja riskikäyttäjän on yleensä mahdollista vähentää juomistaan, mikäli hän kokee sen tarpeelliseksi.

Alkoholin ongelmakäyttö: Alkoholin ongelmallisella käytöllä tarkoitetaan juomista, johon liittyy jokin haitta tai huomattava haittariski. Ongelmallinen käyttö voidaan määritellä tarkemmin vielä riskikäytöksi, haitalliseksi käytöksi tai alkoholiriippuvuudeksi. Vuonna 2015 suomalaisista miehistä reilu kolmannes (38%) ja naisista joka viides käytti liikaa alkoholia, kun mittarina oli AUDIT-C-kysely

Audit C -kysely: Kolme kysymystä alkoholin riskikäytön kartoittamiseksi
1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esimerkiksi pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.
2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?
3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia

Mini-interventio: Lyhytneuvontaa motivoivan neuvonnan menetelmin.

Päivitetty: 23.8.2019