Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus päätti vakinaistaa terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtajan viran 01.01.2020 alkaen ja nimittää virkaan vt. toimialajohtaja Juhani Sandin. Lääketieteen tohtori, dosentti, eMBA Juhani Sand on toiminut vt. toimialajohtajana kesästä 2017 alkaen.

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtajan viran vakinaistaminen tukee organisaatiouudistuksen läpiviemistä ja palvelutuotannon vakiinnuttamista, hallituksen päätöksessä perustellaan. Virka on aiemmin ollut määräaikainen maakunta- ja sote-uudistukseen liittyneiden keskeneräisten lakiesitysten vuoksi.

Käynnissä oleva organisaatiouudistus liittyy syksyn 2019 yhteistoimintaneuvotteluihin, joiden toimenpiteenä terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialan organisaatiorakennetta virtaviivaistetaan muun muassa madaltamalla rakennetta yhdellä organisaatiotasolla. Tämän seurauksena muun muassa kolme nykyistä toimialueen tulosaluejohtajan virkaa lakkautetaan tai muutetaan. Samalla hallitus päätti myös keskussairaalan johtajan viran lakkauttamisesta 01.01.2020.

Päivitetty: 21.10.2019