Hanke on edennyt vaiheeseen, jossa ainakin viisitoista ei-yliopistollista sairaanhoitopiiriä ja sote-kuntayhtymää on lähdössä mukaan Virtuaalikirjasto Oy:hyn. Se on in-house -yhtiö, joka hankkii ja tarjoaa tietoaineistoja osakkaidensa käyttöön. Tieteellisten julkaisujen ja lehtien yhteishankinnoista odotetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Virtuaalikirjasto vastaa osaltaan sote-reformin digitaalisuuden haasteisiin.

Virtuaalikirjastohanke on edennyt kahden sairaanhoitopiirin vetämänä. Hankepäällikkönä on toiminut Päivi Ukkonen ja johtavana informaatikkona Aila Ruokokoski Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Hankejohtajana on toiminut hallintoylilääkäri Maria Virkki hyvinvointiyhtymästä.

Kaikki sairaanhoitopiirit ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun ja kustannuksiin. Hankkeella ei ole ollut ulkopuolista rahoitusta.

Päivitetty: 21.11.2019