Hyvinvointiyhtymä käyttää saamansa rahan sosiaalisen kuntoutuksen asiakassetelikokeiluun ja henkilökohtaisen budjetin pilotointiin. Sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmää ovat kaikki palvelua tarvitsevat täysikäiset päijäthämäläiset. Henkilökohtaisen budjetin pilotissa kohderyhmänä ovat ikääntyneiden palveluiden ja vammaispalveluiden omaishoidon tuen asiakkaat.

Sosiaalisen kuntoutuksen pilotissa määritellään palvelumuotoilun keinoin ja yhdessä asiakkaiden kanssa tarpeita ja tavoitteita vastaava palveluiden sisältö. Samalla selvitetään, millä perusteella asiakastarpeen arvio tulisi tehdä, mikä sosiaalisen kuntoutuksen vaikutus toimintakykyyn on ja miten asiakassetelin arvo pitäisi määrittää. Pilotissa kehitetään myös uusia yhteistyömuotoja palveluntuottajien kanssa.

Henkilökohtaisen budjetin pilotissa etsitään toimintamalleja, joilla mahdollistetaan asiakkaan itsemääräämisen toteutuminen ja suojellaan asiakasta etunsa vastaisilta valinnoilta. Tavoitteena on myös löytää keinoja hyödyntää yksilöllistä terveys- ja toimintakykytietoa asiakassuunnitelman teossa ja budjetin koon määrittelyssä. Kolmantena pyrkimyksenä on selvittää, miten henkilökohtaisen budjetin käytöllä voidaan ehkäistä asiakkaan joutumista raskaampien palveluiden piiriin.

Pilotit on tarkoitus käynnistää syksyllä, ja ne kestävät ensi vuoden loppuun. Valinnanvapauskokeilujen rahoituksen toteutuminen edellyttää, että maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät lakiesitykset hyväksytään kesällä.

Hyvinvointiyhtymässä on jo entuudestaan käynnissä valinnanvapauteen liittyvä palvelusetelikokeilu, jossa asiakas voi valita terveyskeskustasoiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut ja niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelut yksityiseltä yritykseltä. Toukokuussa alkaneelle palvelusetelikokeilulle haetaan jatkoa ensi vuodelle.

Päivitetty: 16.5.2018