Kehittämisen osa-alueiksi sopivat palvelurakenteen ja hoitomenetelmien kehittämiseen tähtäävä tieteellinen tutkimus sekä erikoissairaanhoidon palvelua edistävät tutkimukseen pohjautuvat kehittämishankkeet.

Yhtymän hallituksen nimeämä ohjausryhmä on jakanut 100000 euroa apurahoina kahdeksalle eri tutkimus- ja kehittämishankkeelle. Apurahojen suuruus vaihtelee 8000-20000 euron välillä. Suurin apuraha kohdentuu paksusuolikirurgian, erityisesti syöpäkirurgian, kehittämiseen päiväkirurgiana. Tässä kehitetään suomalaisessa mittapuussa merkittävää uutta toimintamallia vaativan erikoissairaanhoidon ja kotiin vietävän hoidon yhdistämiseksi.

Muut apurahat kohdentuvat muun muassa silmänpohjanrappeuman, diabeteksen, munuaissyövän, reuman, yöllisen virtsaamistarpeen seurannaisriskien sekä terveysvalmennuksen ja johtamisen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Yhtymä on erittäin kiitollinen saamistaan testamenteista ja lahjoituksista.

Päivitetty: 16.5.2018