Akuutti24:ään johtava tie avataan kaapelointitöiden takia, mutta ajoneuvot voivat edelleen liikennöidä tiellä. Akuuttiin johtavalta tieltä säilyy jalankulkuyhteys pääsisäänkäynnille kiertoteitse.

Lähimpänä kaapelointityömaata sijaitsevat reunimmaiset kuusi autopaikkaa rajataan tilapäisesti pois käytöstä. Samoin P1-parkkialueen lippuautomaatti jää pois käytöstä kahdeksi viikoksi. Lähin korvaava lippuautomaatti löytyy keskussairaalan pääsisäänkäynnin aulasta.

Myöhemmin kesäkuussa kaapelointitöiden alue päällystetään ja siitä aiheutuvasta 1-2 päivän sulusta tiedotetaan erikseen.

Havainnekuva keskussairaalan uudesta sisäänkäynnistä iltavalaistuksessa. Kuva: Raami arkkitehdit

Uudet, teknisesti ajanmukaiset tilat palvelevat potilaita ja henkilöstöä

Päijät-Hämeen keskussairaalan uudet tilat rakentuvat nykyisen päärakennuksen potilastornin edustalle sekä potilastornin vasemmalle puolelle. Potilastornin ja Hoitajankadun puolella sijaitsevan sädehoitoyksikön välissä olevat matalat rakennukset puretaan suurimmaksi osaksi pois.

Myös nykyinen pääaula puretaan ja uusi pääaula rakennetaan Keskussairaalankadun puoleiseen sairaalan etuosaan. Samaan kerrokseen sijoittuvat synnytysosasto, keskola sekä äitiys- että naistentautien päivystyspoliklinikka.

Toinen kerros on leikkaustoimintaa varten. Keskusleikkausyksikkö sijoittuu päiväkirurgian tilojen yhteyteen. Kakkoskerroksessa on myös naistentautien ja synnyttäneiden vuodeosasto. Kirurgian vuodeosastot tulevat kolmanteen, neljänteen ja viidenteen kerrokseen.

Uudet tilat mahdollistavat muun muassa erikoisaloittain ryhmitellyt vuodeosastot, perheiden huomioimisen synnytystoiminnassa, synnytyssalien, sektiosalien ja päivystysleikkaussalien sijoittamisen lähelle toisiaan sekä vastasyntyneen hoidon perhekeskeisyyden parantamisen.

Uudet toimitilat ovat käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tutustu keskussairaalan uudistukseen

Päivitetty: 27.5.2019