Uusi lupa tarvitaan, koska niin sanottua rajoituslakia kiristettiin viime vuoden lopulla. Lain tiukennuksella haluttiin estää Meri-Lapissa vireillä olleen kaltaiset sote-palvelujen ulkoistukset ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa.

Päijät-Hämeen keskussairaalan korvausinvestointi on kiireellinen ja välttämätön, jotta sairaalan toiminta terveydenhuoltolakiin kirjattuna laajan päivystyksen sairaalana pystytään turvaamaan. Nykyisiä tiloja on jouduttu poistamaan käytöstä huonon kunnon ja pitkittyneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Sairaalan vanhimmat osat ovat vuodelta 1976.

Korvausrakentamisella sairaalalle saadaan toiminnallisesti ja teknisesti ajanmukaiset tilat, jotka mahdollistavat laadukkaan, turvallisen ja taloudellisesti tehokkaan toiminnan. Samalla varmistetaan Päijät-Hämeen keskussairaalan säilyminen haluttuna työpaikkana ja koulutussairaalana. Korvausinvestoinnin ansiosta myös ulkokuntamyyntiä pystytään kasvattamaan nykyisestä.

Korvausinvestoinnin ensivaiheessa rakennetaan tilat keskusleikkausyksikölle, synnytyksille, vastasyntyneiden ja naistentautien yksikölle, operatiivisille vuodeosastoille sekä välinehuollolle ja logistiikalle. Näiden toimintojen käytöstä vapautuvat tilat puretaan vasta, kun sairaala-alueen vanhemman rakennuskannan peruskorjaaminen ja korvausrakentaminen on kokonaisuudessaan valmistunut. Siihen saakka niitä käytetään väistötiloina, jotta vältytään kalliilta ja epäkäytännöllisiltä parakkiratkaisuilta.

Jos sosiaali- ja terveysministeriö myöntää luvan korvausinvestoinnille, rakennushanke menee yhtymän hallituksen käsiteltäväksi touko-kesäkuun aikana. Lopullisen päätöksen rakentamisesta tekee yhtymän valtuusto.

Keskussairaalan korvausinvestoinnin rahoittamiseksi on selvitetty useita eri vaihtoehtoja, muun muassa rakentamisen rahoittamista lainarahalla. Päätös rahoituksesta tehdään vasta rakennushankkeen varmistuttua. Rahoitustarve tulee jakautumaan useammalle vuodelle. Rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan vuoden 2019 alussa.

Päivitetty: 11.4.2018