Moniammatillisen koulutuksen ja hoidon kehittämisen ansiosta keskussairaalan hoitoyksikössä on saatu merkittäviä parannuksia tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten ja nuorten glukoositasapainossa. Tulokset edistävät elämän sujuvuutta diabeteslasten ja nuorten perheissä ja turvaavat terveempää aikuisuutta.

FinDiabKids on osa Diabetesliiton laajempaa lasten ja nuorten diabeteksen hoidon kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä diabetesta sairastavia lapsia ja nuoria hoitavien klinikoiden kanssa. Tarkoituksena on myös koota valtakunnallista laatutietoa ja parantaa hoitoa verkostoitumalla ja vertaisarvioinnilla. Toiveena on saada tiimien sisäinen laatutyö pysyväksi osaksi päivittäistä toimintakulttuuria.

 

Päivitetty: 15.11.2018