Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe seitsemän käsittää keskusleikkausyksikön, synnytysten, vastasyntyneiden ja naistentautien yksikön, operatiivisten vuodeosastojen sekä välinehuollon ja logistiikan tilojen uudisrakentamisen. Uutta toimitilaa rakennetaan noin 23 000 neliömetrin edestä. Rakennuksen kokonaisneliömäärä on 33 600 brm.

  • Hankkeen valmistelu on edennyt määrätietoisesti, ja henkilöstö on osallistunut aktiivisesti eri työryhmien työskentelyyn. Myös yhteistyö työryhmien ja arkkitehtien välillä on sujunut hienosti, kiittelee RV7-hanketta johtava terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtaja Juhani Sand.
Julkisivuluonnos
Julkisivuluonnos

Tavoitteena on luoda uusien toimintatapojen mukaiset ja teknisesti ajanmukaiset tilat, jotka lisäävät laatua, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön hyvinvointia ja taloudellista tuottavuutta. Toiminnan muutos edellyttää tilaratkaisuja. Uudet tilat mahdollistavat muun muassa erikoisaloittain ryhmitellyt vuodeosastot, perheiden huomioimisen synnytystoiminnassa, synnytyssalien, sektiosalien ja päivystysleikkaussalien sijoittamisen lähelle toisiaan sekä vastasyntyneen hoidon perhekeskeisyyden parantamisen.

Lisäksi keskeisiä toiminnan muutoksia ovat 23 tunnin heräämötoiminta, leikkaussalien käyttöasteen nosto potilas- ja instrumentaalivalmistelujen muutoksilla, välinehuollon keskittäminen, materiaalivirtojen optimointi ja automatisoinnin hyödyntäminen sekä sähköisen asioinnin ja potilaan oman roolin lisääminen. Tehostuneen toiminnan arvioidaan vähentävän pelkästään henkilöstökuluja noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Uusia tiloja on suunniteltu vuodesta 2015 alkaen ja arkkitehtisuunnittelu aloitettu kesäkuussa 2018. Myös työmaa-aikainen suunnittelu on edennyt jo pitkälle. Rakennustyöt alkavat helmi-maalikuussa 2019, kun nykyisestä vuonna 1976 valmistuneesta sairaalarakennuksesta puretaan osat A-, B ja S sekä nykyinen pääsisäänkäynti ja aula (osa D), yhteensä 4350 neliömetriä. Varsinainen rakentaminen alkaa kesän 2019 jälkeen. Uudet toimitilat leikkauksia ja synnytyksiä varten ovat tämänhetkisen arvio mukaan käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Uudet tilat rakentuvat nykyisen päärakennuksen potilastornin edustalle sekä potilastornin vasemmalle puolelle. Potilastornin ja Hoitajankadun puolella sijaitsevan sädehoitoyksikön välissä olevat matalat rakennukset puretaan suurimmaksi osaksi pois. Myös nykyinen pääaula puretaan ja uusi pääaula rakennetaan Keskussairaalankadun puoleiseen sairaalan etuosaan. Samaan kerrokseen sijoittuvat synnytysosasto, keskola sekä äitiys- että naistentautien päivystyspoliklinikka. Toinen kerros on leikkaustoimintaa varten. Keskusleikkausyksikkö sijoittuu päiväkirurgian tilojen yhteyteen. Kakkoskerroksessa on myös naistentautien ja synnyttäneiden vuodeosasto. Kirurgian vuodeosastot tulevat kolmanteen, neljänteen ja viidenteen kerrokseen.

Rakennuskustannusten arvioidaan vuoden 2018 alun rakennuskustannusindeksillä olevan noin 97 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennuksen varustamiseen liittyvien sairaala- ja lääkintälaitteiden sekä kalusteiden hankinta-arvio on noin 30 miljoonaa euroa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Päivitetty: 21.9.2018