Suomen suurimman kardiologisen keskussairaalayksikön tilat ovat olleet käytössä jo tammikuusta. Uudet tilat mahdollistavat uusien hoitomenetelmien käytön ja sen, että toimenpiteitä voidaan tehdä aiempaa enemmän. Uudet tilat ovat avarat, laitteetkin edustavat alansa huippua.

Sydänkeskuksen modernit laitteet mahdollistavat viimeisimmän osaamisen mukaiset toimenpiteet.
Sydänkeskuksen modernit laitteet mahdollistavat viimeisimmän osaamisen mukaiset toimenpiteet.

Matkalla kansalliseksi osaamiskeskukseksi

Päijät-Hämeen alueen potilaat ovat etusijalla hoidon saajina, mutta sydänkeskus tavoittelee asiakkaita myös muualta. Jo tällä hetkellä sydänosastolla hoidetaan etenkin kouvolalaisia potilaita. Jatkossa tähyillään yhä enemmän myös pääkaupunkiseudun suuntaan: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä toivotaan asiakasvirtaa, joka purkisi sikäläisiä jonoja.

Päijät-Hämeen keskussairaalan sydänkeskus tavoittelee asemaa kansallisena osaamiskeskuksena. Kun toiminta on tehostunut, potilaita on voitu ottaa vastaan entistä enemmän. Vain ohitusleikkaukset ja avosydänleikkaukset siirretään yliopistollisiin sairaaloihin, valtaosa toimenpiteistä tehdään Lahdessa. Viime vuonna sydänkeskuksessa oli 2 800 toimenpidepotilasta.

Sydänkeskuksen tilojen ja laitteiden uusiminen on osa Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisrakennus- ja laajennushanketta. Seuraavien kymmenen vuoden aikana on tarkoitus modernisoida yksi Suomen suurimmista keskussairaaloista vastaamaan tulevaisuuden tarpeita joustavilla tila- ja laiteratkaisuilla sekä mahdollisimman vähän veronmaksajien kukkaroa rasittavilla rahoitusmalleilla.

Uudessa sydänkeskuksessa ja fyysiatriassa tilat ovat avarat ja laitteet moderneimmasta päästä.
Uudessa sydänkeskuksessa ja fysiatriassa tilat ovat avarat ja laitteet moderneimmasta päästä.

Päijät-Hämeen keskussairaalan Sydänkeskuksen avajaisjuhla 19.2.2016, tervehdyssanat PHSOTEY:n hallituksen puheenjohtaja Matti Kataja:

Suomalainen terveydenhuolto elää valtavan murroksen aikaa, mutta meillä on tänään merkittävän juhlan ja ilon aihe. PHKS: n rakennusvaihe 6: n olennaisena osana olleen uuden Sydänkeskuksen peruskorjaus- ja muutostöiden nyt valmistuttua keskus mahdollistaa potilaiden laadukkaan hoidon. Uusissa tiloissa sijaitsevat sydäntoimenpideyksikkö, sydänpoliklinikka ja kliininen fysiologia. Yhdellä käynnillä voidaan hoitaa kaikki sydänpotilaiden tarvitsemat tutkimukset ja vastaanotot.

Sydänkeskuksen perusparannuksen yhteydessä remontoitiin myös keskussairaalan fysiatrian osasto. Molemmilla osastoilla entiset tilat vuodelta 1976 olivat käyneet liian ahtaiksi eivätkä enää täyttäneet nykyvaatimuksia. Seuraavana valmistuvat tähän samaan rakennusvaiheeseen liittyen sairaala-apteekin tilat tänä keväänä.

Tämän tilahankkeen suunnittelu aloitettiin vuoden 2012 alkupuolella ja saman kevään aikana laadittiin alustava hankesuunnitelma kokonaisuudesta. Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 16.6.2014 rakennushanketta koskevien urakoiden hyväksymisestä. Uusien tilojen rakentamiseen oli painavat perusteet, koska aiemmat pieneksi käyneet tilat eivät pystyneet vastaamaan sydäntoimenpiteiden kasvavaan tarpeeseen eivätkä ne olleet nykyvaatimusten mukaiset. Lisätilaa tarvittiin samoin vastaanottotoiminnan lisäämiseen ja toimenpidepotilaiden jälkivalvontaan.

Päijät-Hämeen keskussairaalan osaava ja kokenut henkilökunta on perehtynyt hyvin uudistuneisiin toimintoihin käymällä läpi sydänpotilaiden hoitoon ja tiimityöskentelyyn liittyviä koulutuksia. Näin on varmistettu tehtävien toimivuus, turvallisuus ja hyvä yhteistyö potilaiden parhaaksi. Uudet tilat antavat mahdollisuuden uusien laitteiden ja hoitojen hyödyntämiseen. Uuden toiminnan suunnittelussa on ollut mukana myös Päijät-Hämeen Sydänyhdistyksen jäseniä tuomassa erityisesti esiin potilaan näkökulmaa sekä toiveita palvelun sujuvuudessa ja kehittämisessä.

Tämän ohella sydänosaston palveluilla voidaan merkittävästi tuloja koko keskussairaalalle, kun toimenpiteitä myydään myös ulkopaikkakuntalaisille. Toki oman alueen potilaat hoidetaan aina. PHKS:n sydänosasto on jo nyt Suomen suurin kardeologinen keskussairaalayksikkö ja siitä on tarkoitus luoda kansallinen osaamiskeskus, kuten ylilääkäri Olli Anttonen on julkisuudessa yksikön tulevaisuutta visioinut.

Seuraavat rakentamisen ammattilaiset ovat vastanneet vaativasta rakennusprojektista: rakennusurakka eli pääurakka :Salpausselän Rakentajat Oy , sähkö-ja teleurakka : Kuusitunturi Lahti Oy , LVI-urakka: Caverion Suomi Oy, ilmanvaihtourakka: Are Oy ja lääkelaatikoiden pesujärjestelmä: Pohjanranta Oy, pääsuunnittelu : Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy. Rakennuttamisesta on huolehtinut totuttuun tapaan kuntayhtymän oma organisaatio.

Erityinen huomionosoitus hankkeellemme on se, että keskussairaalamme sydänkeskuksen ja fysiatrian osaston perusparannus valittiin Rakennuslehden nimeämän raadin toimesta vuoden 2015 parhaaksi korjausrakennustyömaaksi Suomessa.Oli vaativa temppu uudistaa rakenteita ja tekniikkaa sairaalaympäristöön niin, ettei suuren sairaalan toiminta häiriinny.

Maamme suuret ja keskisuuret keskussairaalat ovat tuottavin osa pohjoismaista terveydenhuoltoa. Syystä voimme olla ylpeitä, että keskussairaalamme kuuluu tähän kärkikaartiin. Tälläkin hetkellä PHKS tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut selvästi eli yli 20 milj. euroa maan keskiarvoa edullisemmin. Kustannusten edullisuuden selittää sairaalamme kasvanut sisäinen tehokkuus, joka ylittää selvästi keskussairaaloiden keskiarvon. Oikea johtaminen ja koko henkilöstön panos ovat olleet tähän avaintekijoitä.

Poliittisten vallankäyttäjien kompurointi poliittiseksi valtapeliksi muodostuneessa sote-uudistuksessa ei ole horjuttanut kuntayhtymän ja sen keskussairaalan vakaata toimintaa. Päinvastoin uudistuva erikoissairaanhoitomme, jonka olennainen osa on tämä uusi Sydänkeskus, katsoo nyt uusiutuvin eväin ja entistä vahvempana rohkeasti ja kilpailukykyisenä tulevaisuuteen sekä tuo vellovan hallintouuudistuksen myrskyisille laineille käytännönläheisyyttä ja konkretiaa elävästä elämästä.  Sairaalassamme tutkitaan ja hoidetaan potilaita ennen ja jälkeen hallinnonuudistusten ja niiden aikana. Vahva ja toimintakykyinen Päijät-Hämeen keskussairaala on kaikkien yli 200.000 toiminta-alueemme asukkaan ja omistaja- kuntien – niin myös Lahden kaupunginkin etu.

Juhliessamme nyt Sydänkeskuksen avaamista ei voi unohtaa keskussairaalan muita tilatarpeita. Sairaalakokonaisuuden ja toimivuuden kannalta on pikainen tarve käynnistää elinkaarensa lopulla olevan ja sisäilmaongelmista kärsivän keskusleikkausyksikön ja sen yhteyteen tulevan synnytysosaston uudistustyöt.

Hyvät kuulijat,

Samalla kun toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän avajaisjuhlaan, kiitän kaikkia tähän keskussairaalan tilahankkeeseen osallistuneita henkilöitä ja muuten myötävaikuttaneita tahoja upeasta saavutuksesta alueemme terveydenhuollon hyväksi. Se vaatinut totta kai aikaa ja lukemattomia kokouksia, mutta niin kuin kiinalainen sananlasku kuuluu: Ei tuhannesta kokouksesta hyötyä ole, vaan yhdestä saavutuksesta ”. Tämä saavutus on nyt valmiina ja alan osaavien ammattilaisten käsissä.

Päivitetty: 19.2.2016