Kysely kuului Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointihankkeeseen, jonka tavoitteena on pyrkiä kehittämään ikääntyvien asumisolosuhteita. Kohderyhmä on laaja, sillä ikääntyneiden määrä kasvaa Päijät-Hämeessä voimakkaasti. Vuonna 2030 Päijät-Hämeessä asuu yli kolmekymmentäkaksituhatta 75 vuotta täyttänyttä.

Yhteiskunnan tulee mukautua ikääntyvän väestön tarpeisiin

Ikärakenteen muutoksen takia yhteiskunnan pitää mukautua entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Olennaista on edistää mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia toimia, kuten esteettömiä ja turvallisia asuin- ja elinympäristöjä ja näiden kehittymistä tukevaa yhdyskuntasuunnittelua. Kunnat ovat tässä avainasemassa. Esimerkiksi Lahti varautuu ikääntyvien asumistarpeisiin kaavoittamalla ja rakentamalla eri puolille kaupunkia ns. seniorikortteleita, joissa on monipuolista esteetöntä asuntotarjontaa ja ikäihmisten tarvitsemia palveluita.

Ikäihmisten pitäisi ennakoida omaa elämäänsä

Tutkimuksen mukaan Päijät-Hämeen ikäihmiset ovat pääasiassa tyytyväisiä nykyiseen asuntoon ja he haluaisivat asua nykyisessä asunnossaan mahdollisimman pitkään. Kutenkin noin neljännes omakotitaloissa asuvista ilmoittaa, että taloa tulisi remontoida lähivuosien aikana. Tutkimuksen mukaan yli 66-vuotiaista reilu kolmannes haluaisi asua nykyisessä asunnossa, mutta asunto ei sovellu pidemmällä aikavälillä ja muutto on väistämätön. Ikääntyvän ihmisen onkin syytä ennakoida omaa elämäänsä ja miettiä hyvissä ajoin, kuinka haluaa asua tulevaisuudessa?

Tietoa turvallisesta ja esteettömästä asumisesta kauppakeskus Triossa

Tietoa turvallisesta ja esteettömästä asumisesta omassa kodissa on saatavilla kauppakeskus Trion aulassa keskiviikkona 11.4. kello 12-17. Tilaisuudessa voi jututtaa Siirin ja PalveluSantran palveluneuvojia sekä hissityöryhmän ja korjausavustamisen asiantuntijoita. Tilaisuuden järjestää Lahden kaupunki ja Hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden palveluiden asiakasohjausyksikkö Siiri yhteistyökumppaneineen.

Tutustu ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen -hankkeen raporttiin.

Tervetuloa 11.4. kauppakeskus Triossa pidettävään esteettömän ja turvallisen asumisen tilaisuuteen.

 

Päivitetty: 3.4.2018