Yhtymä on päättänyt aloittaa kiireettömien toimintojen hallitun ja suunnitelmallisen vähentämisen. Koronan osalta Päijät-Hämeen tilanne on yhä rauhallinen, mutta yhtymä jatkaa varautumista. Yhtymä on avannut erillisen vastaanottolinjan infektiopotilaille, joilla on vahva koronavirusepäily ja erikoissairaanhoidon tarve. Vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä tai Päivystysapu 116 117:n antamien ohjeiden perusteella.

Tässä vaiheessa vähennetään kiireetöntä leikkaustoimintaa sekä kiireetöntä hammashoitoa. Myös muun muassa fysiatrian, sisätautien ja keuhkosairauksien osalta kiireettömiä toimintoja on vähennetty.

Lähtökohta on edelleen, että jos asiakkaalle ei ole ilmoitettu käyntiajan peruuntumisesta, varattu aika on edelleen voimassa ja toteutuu. Flunssaoireisena asiakkaan tulee peruuttaa sovittu aika.

Vapautuvia työntekijöitä siirretään muihin tehtäviin

Hyvinvointiyhtymä järjestää myös osalle henkilöstöstä koulutusta, jotta he voivat toimia tarvittaessa muissa tehtävissä. Keskittämällä osaamista kiireettömistä toiminnoista halutaan varmistaa nopea toimintakyky ja henkilöstön turvallinen työskentely mahdollisessa epidemiatilanteessa.

Esimerkiksi leikkaussalihenkilöstölle annetaan koulutusta, jotta he voivat toimia tarvittaessa hoitajina tehohoidossa. Hammashoidon ammattilaisille järjestetään kotihoidon ja vuodeosaston koulutusta, ja perhekuntoutuksen ammattilaisille lastensuojelun osaamista.

Tiedotetta korjattu 21.3. klo 8: Infektiovastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä tai Päivystysapu 116 117:n antamien ohjeiden perusteella. Lisätty sana tai.

Päivitetty: 21.3.2020