Erikoissairaanhoito

Hoitoon pääsyä seurataan säännöllisesti monella mittarilla, ja erityistarkastelussa ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle annettavat selvitykset kolmannesvuosittain. Nyt huhti-toukokuun vaihteessa lähetteiden tarkastelu toteutuu sairaalassa erittäin hyvin. Lähetteiden käsittelyn mediaani on yksi vuorokausi ja 87 % lähetteistä on tarkastettu kolmen vuorokauden kuluessa. THL:n asettaman 21 vuorokauden rajan ylittää ainoastaan 0,1 % lähetteistä. Ensikäynnille asiakkaat pääsevät keskimäärin 26 vrk:ssa. Yli kolme kuukautta käyntiä odottavia on ainoastaan 4 % ja näistäkin suurin osa odottaa suunnitellusti tarkoituksenmukaisuussyistä, esimerkiksi jonkin muun hoidon toteuttamista ennen isoa leikkausta.

Niin sanottu kiireetön kuuden kuukauden hoitotakuu toteutuu kokonaisuutena hyvin, koska sairaalasta johtuvista syistä yli kuusi kuukautta odottavia potilaita on kaikista hoidonvarauksista ainoastaan 0,5 %. Tällä hetkellä noin 85 % hoidoista toteutuu kolmen kuukauden kuluessa.

Viime vuoden loppupuolella kuulokojesovitukset ruuhkautuivat, mutta tilanne on saatu ratkaistua suunnitellusti heti alkuvuodesta 2017, eikä hoitotakuuongelmaa tältä osin ole. Tällä hetkellä hoitotakuuraja on ylittynyt lähinnä yksittäisillä käsikirurgian ja plastiikkakirurgian toimenpidettä odottavilla asiakkailla johtuen erikoislääkärivajeesta.

Vaikkakin olemme sairaalana pärjänneet valtakunnallisesti erittäin hyvin vuodesta toiseen hoidon saatavuuden suhteen, pyrimme silti edelleen mahdollisuuksien mukaan nopeuttamaan ensikäynnille pääsyä ja sopimaan nykyistä useammin vastaanottokäyntien yhteydessä toimenpideaikoja ilman epämääräistä hoitojonossa odottamista.

Hoitoa odottavien lukumäärä

Odotusaika 
Erikoisala  alle 90 pv  91-180 pv  yli 180  Yhteensä  Yli 180 %  Mediaani (vrk) 
10 Sisätaudit 114 10 1 125 0,8 45
11 Anestesiologia ja tehohoito 2 2 11
20 Kirurgia 986 197 9 1 192 0,8 48
30 Naistentaudit ja synnytykset 163 26 189 47
40 Lastentaudit 14 14 12
50 Silmätaudit 597 35 632 33
55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 299 148 1 448 0,2 66
58 Hammas-, suu- ja leukasairaude 7 7 26
65 Syöpätaudit ja sädehoito 2 2 27
70 Psykiatria 13 13 4
78 Lastenneurologia 7 1 1 9 11,1 69
Yhteensä 2 204 417 12 2 633 0,5 46

 

Odotusaika 
Erikoisala, suppea  alle 90 pv  91-180 pv  yli 180  Yhteensä  Yli 180 %  Mediaani (vrk) 
20 Kirurgia 1 1 11
20G Gastroenterologia 163 14 177 34
20J Käsikirurgia 186 42 4 232 1,7 55
20L Lastenkirurgia 14 3 17 42
20N Reumaortopedia 36 11 47 38
20O Ortopedia 363 102 1 466 0,2 54
20P Plastiikkakirurgia 31 15 3 49 6,1 46
20R Sydän- ja rintaelinkirurgia 4 4 21
20U Urologia 119 5 1 125 0,8 41
20V Verisuonikirurgia 40 3 43 39
20Y Yleiskirurgia 29 2 31 20
Yhteensä 986 197 9 1 192 0,8 48

 

Avosairaanhoito

Avosairaanhoidossa kiireettömän ajan lääkärin vastaanotolle sai keskimäärin 31 päivässä ja hoitajan vastaanotolle keskimäärin yhdeksässä päivässä. Yli kuukauden jonotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli huhtikuun 2017 lopussa Lahdessa Itäisellä lähiklinikalla ja pääterveysasemalla, Hämeenkoskella, Kärkölässä ja Asikkalassa.

Kiireelliseen ja päivystykselliseen hoitoon pääsee tarvittaessa samana päivänä joko omalla terveysasemalla tai Akuutti24:ssä.

Yleislääkärille pääsy ei ole tyydyttävällä tasolla ja tämä asia on terveyspalveluissa ensimmäisenä korjattava asia.

Avosairaanhoito on myös mukana Paras vastaanotto -valmennuksessa, jossa hoitoon pääsyn paranemisen lisäksi on tavoitteena parantaa asiakaskokemusta ja yhtenäistää hoitokäytäntöjä. Myös henkilöresursseja pyritään tarkastelemaan huolimatta säästöpaineista.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa kiireettömään hammaslääkärin tutkimukseen ja hoitoon saa ajan yksiköstä riippuen 1-60 vuorokauden sisällä, paitsi Lahdessa ja Hollolan Salpakankaalla. Lahdessa on yli kuusi kuukautta kiireettömään hammaslääkärin tutkimukseen jonottaneita potilaita 1427 ja Salpakankaalla 140 (3.5.2017). Lahdessa jonottaneet potilaat saavat suunnitelmien mukaan hoitoajat kesän aikana ja vuoden lopussa yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole.

Kiireelliseen, päivystykselliseen hoitoon pääsee samana päivänä joko omassa yksikössä tai Akuutti24-yhteispäivystyspisteessä. Lisäksi vähemmän kiireellisiin vaivoihin ja jatkohoitoihin ajan saa yleensä 2-30 vuorokauden kuluessa.

Lahden kaupunginsairaalan remontoitaviin tiloihin elokuussa valmistuva uusi suun terveydenhuollon yksikkö tulee parantamaan hoitoon pääsyä uudenlaisen ”kerralla enemmän” -toimintamallin avulla. Lisäksi jo tänä keväänä aloitettava kaikkien avovastaanottojen Paras vastaanotto -valmennus tähtää edistykselliseen hoitoon pääsyyn ja tehostuneeseen resurssien käyttöön. Tämän valmennuksen tulokset ovat nähtävissä parantuneena asiakaskokemuksena viimeistään vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja

  • Erikoissairaanhoidon hoitotakuusta ja hoitoon pääsystä: Juhani Sand, keskussairaalan johtaja, PHHYKY, p. 044 719 5959
  • Vastaanottopalveluista: Petteri Jyrkinen, tulosaluejohtaja, PHHYKY, p. 044 440 6524
Päivitetty: 9.5.2017