Tutkimuksen, hoidon ja lääkkeiden lisäksi myös sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen on maksutonta. Käynti on maksuton siinäkin tapauksessa, että COVID 19 -testiin ohjatun potilaan testitulos osoittautuu negatiiviseksi. Näissä tapauksissa hoidon maksaa asiakkaan kotikunta.

Yhtymä on ohjeistanut sisäisesti, että koronavirukseen liittyvästä käynnistä ei laskuteta asiakasta, vaan kunnalle lähtee kuntalasku.

Maksuttomuus perustuu tartuntatautilakiin. Yleisvaarallisten tartuntatautien varalta on tartuntatautilaissa (583/86) määrätty maksuttomaksi tutkimukset, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet.

Tarkennuksia terveydenhuollon osalta 

Avovastaanotto, kotisairaala ja osastohoito  

 • Potilaalla, joka on osastohoidossa muun terveydellisen syyn perusteella, on maksuvelvollisuus osastohoidon asiakasmaksusta normaaliin tapaan siihen saakka, kunnes COVID-19 epäilyn perusteella tehdään testi, jonka perusteella todetaan sairaus. 

Osastohoito  

 • Jos tehty testitulos on negatiivinen, asiakkaan maksuvelvollisuus osastohoidosta jatkuu katkeamatta normaaliin tapaan. 
 • Jos testitulos on positiivinen, päättyy osastohoidon asiakasmaksuvastuu testauspäivästä alkaen. 

Pitkäaikainen laitoshoito  

 • Mikäli potilaalla todetaan COVID-19 tartunta ei tämän sairauden hoidon tai eristyksen aikana pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua peritä. 

Eristys  

 • Jos asiakas määrätään COVID-19 epäilyn perusteella aiemmasta poikkeavaan hoitoon, kuten eristykseen, ei hoito aiheuta asiakkaalle maksuvelvollisuutta siihen saakka, kunnes hoitotarve arvioidaan COVID-19 -testin perusteella päättyneen. Eristyksen aikainen hoito on asiakkaalle maksutonta riippumatta testituloksesta. 

Avohoito  

 • Avohoidon käynnit, joihin liittyy COVID-19 testaus, ovat aina asiakkaalle maksuttomia. 
 • Avohoidon käynnit, jotka lääkäri kirjaa COVID-19 epäilyyn tai hoitoon liittyviksi käynneiksi, ovat aina asiakkaalle maksuttomia. Muut avohoidon käynnit ovat normaaliin tapaan asiakkaalle maksullisia (esim. hengitystie infektiokäynnit). 

Kotisairaala  

 • Kotisairaalan COVID-19 potilaiden käynneistä ei synny asiakasmaksuvelvollisuutta. 

 

Tarkennuksia sosiaalihuollon osalta 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 § mukaiset sosiaalipalvelut ovat asiakkaalle normaaliin tapaan maksullisia niiltä osin, kuin palvelua ei ole asiakkaalle lisätty COVID-19 tautiin perustuvan hoidontarpeen lisääntymisen osalta. 

Kotihoito  

 • Mikäli asiakkaan kotihoidon palvelua lisätään asiakkaan COVID-19 epäilyn tai sairauden johdosta, ei näistä lisäkäynneistä tai lisäpalvelusta synny maksuvelvollisuutta asiakkaalle. Asiakkaalla säilyy maksuvelvollisuus myös sairastuttuaan aiemman peruspalvelumaksun osalta. 

Kotisairaanhoito 

 • Kotisairaanhoidon asiakkaan, jolla todetaan COVID-19 sairaus, hoito kokonaisuudessa on maksutonta tämän sairauden ajan. 

Asumispalvelu  

 • Mikäli asiakas siirretään COVID-19 epäilyn tai sairauden johdosta asumispalvelusta hoitoon tai eristykseen, säilyy asiakkaan normaali asumispalvelun maksuvelvollisuus, mutta sairauden hoidon tai eristyksen kustannuksista ei asiakkaalle synny maksuvelvollisuutta.
Päivitetty: 15.4.2020