Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Autamme sinua ja läheisiäsi silloin, kun ikääntyessäsi tarvitset tukea arjesta selviytymiseen, kuntoutukseen ja asumiseen.

Asiakasohjausyksikkö Siirin logo

Asiakasohjaus Siiri

Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus on keskitetty yhteen paikkaan ja puhelinnumeroon. Asiakasohjaus Siiriin on koottu myös alueen yksityisten palveluntuottajien neuvonta, ohjaus ja valvonta.

Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta ja halutessaan voi asioida anonyymisti.

Ikääntyvien palveluneuvonnasta vastaa PalveluSantra. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin.

Yhteystiedot

Vapaudenkatu 23 B, Saimaankadun ja Vapaudenkadun kulma, 15140 Lahti

Avoinna klo 9-15

(03) 818 5555 klo 9-15

 

Ikääntyneiden palvelujen tarpeen arviointi

Asiakkuus alkaa aina palvelutarpeen arvioinnin kautta

Jokainen yli 75 vuotta täyttänyt ja Kela erityishoitotukea saava on oikeutettu sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin. Palvelutarpeen selvittämistä voi pyytää asiakas, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö. Palvelutarpeen selvittäminen edellyttää asiakkaan suostumusta.

Asiakasohjaaja arvioi palvelujen tarpeen yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laaja-alaisesti. Asiakkaan toimintakyvyn lisäksi palveluiden myöntämiseen vaikuttavat sosiaalinen verkosto, läheisten osallistumismahdollisuudet, asunto-olosuhteet sekä mahdolliset yksityiset palvelut ja vapaaehtoistyö. Asiakkaan palveluntarve selvitetään RAI-toimintakykymittaria apuna käyttäen.

Asiakasohjaaja neuvoo palveluissa ja tekee tarvittavat päätökset ikäihmisten kunnallisista palveluista. Asiakasohjaajalla on päätäntävalta kotihoidosta, kotihoidon tukipalveluista (ateria-, kauppa- ja turvapalvelut), päivätoiminnasta, yli 65 v. kuljetuspalveluista sekä omaishoidontuesta ja tehostetusta palveluasumisesta. Palvelut tuotetaan itse, ostopalveluina ja palvelusetelillä.

Avoin päivätoiminta ja palveluasuminen

Päivätoiminta auttaa jaksamaan kotona. Kun sinä tai läheisesi tarvitsette ympärivuorokautista hoivaa, asumispalvelumme osaavine ammattilaisineen ovat käytössäsi.

Tutustu päivätoimintaan ja palveluasumiseen

 

Auringonkukkia

Perusterveydenhuollon osastot ja muistipoliklinikka

Geriatrinen osaamiskeskuksemme huolehtii asiakkaan tarpeista asiantuntevasti.

Lue lisää Geriatrisesta osaamiskeskuksesta

Kuntoutus ja apuvälineet

Toimintakykyä, osallisuutta ja elinvoimaa läpi elämän. Kuntoutuksen tulosalue tuottaa kuntoutus- ja apuvälinepalveluita kaiken ikäisille asiakkaille.

Lue lisää kuntoutuksesta ja apuvälinepalveluista

 

Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja.

Lue lisää omaishoidosta

Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito ja tukipalvelut auttavat selviytymään kotona. Tuemme kotona selviytymistä ensisijaisesti tukipalvelujen avulla. Tukipalvelujen myöntämisperusteena on asiakkaalle tehty kokonaisarviointi.

Tutustu kotihoitoon ja tukipalveluihin

Kotihoito auttaa kotona asumisessa mahdollisimman pitkäänKotiin vietävät palvelut

Kotiin annettavat palvelut tukevat ikäihmisen selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Kartoitamme palvelutarpeen kotikäynnillä. Huomioimme ikäihmisen omat voimavarat ja suunnittelemme palvelut yhdessä ikäihmisen ja omaisten kanssa.

Katso kotiin vietävät palvelut