Lääkeautomaattia käyttää yhtymän kaikista 1 440:sta kotihoidon asiakkaasta noin 60. Heistä hiukan alle puolelle eli 28 asiakkaalle ehdittiin toimittaa loka–marraskuussa käyttöön uusi lääkeautomaatti. Automaattien toimitukset asiakkaille keskeytettiin kaksi viikkoa sitten niissä havaittujen ongelmien vuoksi.

Kotihoidon asiakkaiden lääketurvallisuus ei ole vaarantunut automaattien toimintahäiriöiden vuoksi. Asiakkaille on lisätty hoitajien käyntejä ja kuvapuhelinkäyntejä ja sitä kautta varmistettu turvallinen lääkkeiden saanti.

Yhtymä kilpailutti lääkeautomaatit kuluvan vuoden elokuussa. Kilpailutuksen kautta lääkeautomaatin toimittajaksi valittiin kolmesta tarjouksen jättäneestä yrityksestä Tamro Oyj. Yhtymä palaa nyt käyttämään aiemman toimittajan eli Evondoksen lääkeautomaatteja, jotka olivat kilpailutuksessa hinnaltaan kalleimmat. Kolmannen yrityksen laite ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

– Tamron kanssa on tehty hyvää, aktiivista ja eteenpäin vievää yhteistyötä, mutta valitettavasti laitetta ei kaikesta yrittämisestä huolimatta saatu vähimmäisvaatimukset täyttäväksi. Sopimus puretaan nyt yhteisymmärryksessä yrityksen kanssa, kertoo kotiin vietävien palveluiden tulosaluejohtaja Piritta Mattila.

– Tamrolle on äärimmäisen tärkeää toimia arvojensa mukaisesti ja luotettavasti. Olemme pahoillamme markkinoille tuodun uuden lääkkeiden annosjakelulaitteen tuotantokäytössä ilmenneistä toimintahäiriöistä, joita valmistaja ei kaikilta osin kyennyt korjaamaan riittävän nopeasti. Jatkamme tiiviisti työskentelyä valmistajan ja tuotekehityksen parissa varmistaen, että toiminnallinen varmuus voidaan taata kaikissa olosuhteissa. Kysyntä laitteelle on edelleen suuri, sanoo Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Päivitetty: 19.11.2019