Kotihoidon palveluseteliä voi jatkossa käyttää muun muassa yksityisissä palvelutaloissa asuvien asiakkaiden kotihoidon järjestämiseksi. Tuettu asuminen muodostuu vuokra-asumisesta, hoiva- ja hoitopalveluista ja tukipalveluista. Tuetussa asumisessa ei ole ympärivuorokautista hoitoa.

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla asiakas voi ostaa kotihoitopalveluja omaan kotiinsa niiltä palveluntuottajilta, jotka kunta on hyväksynyt palveluntuottajiksi. Yksilöllisesti suunniteltu ja toteutettu kotihoito perustuu palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka on tehty yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Jos asiakas käyttää palveluseteliä, yhtymä ei peri asiakkaalta asiakasmaksua, vaan hän maksaa palveluntuottajalle palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen, niin kutsutun omavastuuosuuden. Kotona hoitamisen tuen suuruus määräytyy palvelun määrän ja asiakkaan tulojen mukaan.

Jäsenet makun väliaikaiseen valmisteluelimeen nimettiin

Päijät-Hämeen liiton pyynnöstä yhtymähallitus nimesi kolme jäsentä ja heille varajäsenet maakuntauudistuksen (maku) väliaikaiseen valmisteluelimeen.

He ovat:
toimitusjohtaja Eetu Salunen, varajäsen strategiajohtaja Timo Louna
toimialajohtaja Ismo Rautiainen, varajäsen tulosalueen päällikkö Corinne Soini
tulosalueen päällikkö Sari Lahti, varajäsen johtava lääkäri Petteri Jyrkinen

Väliaikaishallinnon jäseninä toimivat viranhaltijat pysyvät virkasuhteessa omiin organisaatioihinsa. Maakuntahallitus käsittelee asiaa 5. kesäkuuta.

Muut asiat hallitus päätti esityslistan mukaisesti.

Päivitetty: 23.5.2017