Kotona valmistettavien leivonnaisten markkinointi Facebookissa yleistyy – leipomotuotteiden säännöllisestä valmistuksesta kodin yhteydessä tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus

Kotikeittiössä saa leipoa kakkuja ja muita leivonnaisia myyntitarkoitukseen, jos toiminta pystytään järjestämään hygieenisellä tavalla eikä asuminen aiheuta riskiä käsiteltäville elintarvikkeille. Vähäriskisiä elintarvikkeita voidaan valmistaa ja myydä pienimuotoisesti ilman, että toiminnasta tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi pullien, kuivakakkujen tai muiden kuumentamalla valmistettujen leipomotuotteiden pienimuotoinen valmistus ja myynti esimerkiksi torilla, urheiluseuran tapahtumassa tai myyjäisissä, tai alle 12 kertaa vuodessa tapahtuva pop up-tyylinen toiminta. Sen sijaan täytekakkujen, voileipäkakkujen ja muiden helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säännöllisestä valmistamisesta myyntitarkoitukseen kotikeittiössä on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee yksityishenkilöitä ja yrityksiä.

Paikalliseen elintarvikevalvontaviranomaiseen on suositeltavaa olla yhteydessä jo toiminnan suunnitteluvaiheessa, jotta toimijaa voidaan neuvoa tilojen soveltuvuuteen, hygieniaan ja omavalvontaan liittyvissä asioissa. Keittiössä on oltava riittävät ja puhtaat tilat, laitteet ja välineet elintarvikkeiden valmistukseen ja kylmäsäilytykseen.  Leipomisen ja pakkaamisen aikana keittiöön ei saa päästää ulkopuolisia henkilöitä tai lemmikkieläimiä. Toimintaa varten tulee laatia omavalvontasuunnitelma. Toimijan tulee huolehtia, että myytävistä elintarvikkeista asiakkaille annettavat tiedot ja pakkausmerkinnät täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävän veden tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset.

Kirjallinen elintarvikehuoneistoilmoitus tulee tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittely on maksullista. Ilmoituslomakkeen saa ympäristöterveyskeskuksen toimipisteestä tai osoitteesta www.phhyky.fi/fi/ammattilaisille/lomakkeet/ymparistoterveyskeskus/. Myös toimijan vaihtumisesta, toiminnan olennaisesta muutoksesta tai toiminnan loppumisesta tulee tehdä ilmoitus. Elintarvikevalvontaviranomainen valvoo myös kotona sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Kotona sijaitsevaan elintarvikehuoneistoon ei pääsääntöisesti tehdä tarkastuskäyntejä, vaan toimintaa valvotaan asiakirjojen ja haastattelujen perusteella. Tarkastuksista peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu.

Päivitetty: 8.5.2019