Yhtymän toimitusjohtaja Eetu Salunen huomauttaa, että 2,1 prosentin korotus tarkoittaa tosiasiallisesti nollakasvua maksuosuuksissa. Se riittää kattamaan vain kunta-alan pakollisten palkankorotusten (2,4 %) ja yleisen inflaation (1,5 %) aiheuttaman kustannusten nousun. Yhtymän kustannuksia lisäävät merkittävästi Päijät-Hämeen väestön ikääntyminen ja siitä seuraava palvelutarpeen kasvu.

- Talousarvioraami 2019 on erittäin haastava, ja edellyttää Suomen matalimpien sote-kustannusten alentamista edelleen, Salunen sanoo.

Lahdelle ja Iitille esitetään 2,1:a prosenttia suurempia korotuksia, koska lahtelaisten ja iittiläisten palveluiden käyttö on jo pidempään ylittänyt budjetoidun tason.

Vuoden 2019 talousarviosta valmistellaan 10 miljoonaa euroa alijäämäistä. Alijäämä katetaan budjettivuoden aikana hankerahalla sekä liiketoimintaa ja omaisuutta myymällä. Rahaa on tarkoitus käyttää välttämättömiin kehityshankkeisiin ja palvelujen tuottoon.
Toiminnallisista tavoitteista suuri osa toteutumassa
Yhtymä on saavuttamassa kuluvana vuonna suurimman osan toiminnallisista tavoitteistaan. Juuri valmistuneesta tammi–elokuun osavuosikatsauksesta ilmenee, että kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on noussut tavoiteltuun 92 prosenttiin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–20-vuotiaiden osuus on saatu laskemaan alle 1,5 prosentin, ja myös laitoshoidon tarvetta lastensuojelussa on onnistuttu vähentämään. Vammaispalvelujen asiakkaat pystyvät entistä useammin asumaan itsenäisesti.
 
Yhtymä ennustaa kuluvalle vuodelle 1,5 prosentin eli 10,8 miljoonan euron alijäämää. Alijäämän tärkeimmät syyt ovat yhtymää kohtaamat ICT-ongelmat, ennakoitua voimakkaammin kasvanut palvelujen tarve ja odotettua suuremmat asiakaspalveluiden ostot yliopistosairaaloista.
 
- Vuoden 2018 aikana sote-palvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi. Tämä näkyy osastojen kuormitusasteiden nousuna ja asiakasmäärän selvänä nousuna sekä ensihoidossa että Akuutti24:ssä. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärät ovat nousseet huolimatta erittäin tiukoista palveluiden saatavuuskriteereistä, sanoo toimitusjohtaja Salunen.
 
Yhtymä joutuu sopeuttamaan toimintaansa koko loppuvuoden. Sopeuttaminen toteutetaan rekrytointeja lykkäämällä, kehityshankkeita siirtämällä ja vuodenvaihteen sulkuja pidentämällä.

 

Päivitetty: 2.10.2018