Tutustu kokouksen esityslistaan

Kungörelse

Enligt paragraf 6 i fullmäktigeförsamlingens arbetsordning tillkännages att samkommunen för Päijät-Häme social- och hälsovård fullmäktigesammanträde hålls måndagen den 13 juni 2016 från och med klockan 9.30 i föreläsningssal 1. Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Päivitetty: 20.10.2016