Kuulutus: yhtymävaltuuston kokous 27.2. klo 9.30

Valtuuston työjärjestyksen 6 §:n mukaan ilmoitetaan tiedoksi, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuuston kokous pidetään maanantaina 27. päivänä helmikuuta 2017 kello 9.30 alkaen koulutustilojen luentosalissa 1. Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Kungörelse

Enligt paragraf 6 i fullmäktigeförsamlingens arbetsordning tillkännages att Päijät-Häme välfärdssamkommunens fullmäktigesammanträde hålls måndagen den 27 februari 2017 från och med klockan 9.30 i föreläsningssal 1. Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Päivitetty: 7.2.2017