Tutustu kokouksen esityslistaan

KUNGÖRELSE

Enligt paragraf 6 i fullmäktigeförsamlingens arbetsordning tillkännages att samkommunen för Päijät-Häme social- och hälsovård fullmäktigesammanträde hålls måndagen den 23 maj 2016 från och med klockan 9.30 i föreläsningssal 1.

Päivitetty: 20.10.2016