Terveydensuojeluviranomainen suosittelee kuitenkin huuhtelemaan vedellä sellaiset kasvimaalta kerättävät tuotteet, joita ei kuorita ennen syömistä.

Puhtaalla vedellä huuhteleminen poistaa esimerkiksi salaatin pinnalta mahdolliset pienhiukkaset, joita savu on voinut kuljettaa.

Tulipalon savun leviämissuunta ja savulle altistunut alue on merkitty karttaan.

Sammutusjätevedet saatiin kaikki kerättyä Kuusakoski Oy:n hulevesijärjestelmän kautta tiiviiseen altaaseen, eikä niitä päässyt imeytymään maaperään. Hulevesistä otettu näyte on tutkittavana laboratoriossa ja sen perusteella selviää, miten sammutusjätevedet käsitellään.

Kuusakoski Oy lisää normaaliin vuosittaiseen puutarhamarjatarkkailuunsa tulipalosta aiheutuvien haitta-aineiden tutkimuksia ja ottaa erikseen näytteitä myös sellaisenaan syötävistä kasvimaan tuotteista.

Päivitetty: 13.6.2019