Kuusakoski Oy:n tehdasalueella 8. kesäkuuta sattuneen tulipalon vaikutuksista viimeisetkin tutkimustulokset ovat valmistuneet. Todetut haitta-aineiden pitoisuudet marjanäytteissä olivat hyvin alhaisia. Terveydensuojeluviranomaisen mukaan marjojen huuhtominen ennen käyttöä ei tulipalon vuoksi ole tarpeen.

Kaupunkikasvimailla ja -puutarhoissa sadon huuhtominen ennen käyttöä on silti suositeltavaa tulipalosta riippumatta, sillä liikenteestä, puun pienpoltosta ja teollisuudesta tulee normaalitilanteessakin pieniä määriä päästöjä, jotka voivat päätyä kasvien pinnoille.

Tulipalon vaikutuksia seurattiin tutkimalla salaattinäytteitä heti palon jälkeen ja puutarhamarjoja nyt sadon kypsymisen aikaan. Puutarhamarjoista tutkitaan joka vuosi metallien esiintymistä. Tulipalon takia tutkittiin myös ympäristömyrkky dioksiinit ja furaanit sekä polyaromaattiset hiilivedyt (PAH).

Kuva punaisista viinimarjoista tertuissaan

Päivitetty: 16.8.2019