Yhtymän hallitus valitsi ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen johtajan virkaan kehitysjohtaja Ismo Rautiaisen.

Kokouksen kuluessa toimitusjohtaja muutti talousarvioesitystään valtuustolle niin, että 6B rakennushankkeesta jätettiin pois 2,4 miljoonan euron varastorakennus. Yhtymän hallitus hyväksyi toimitusjohtajan talousarvioesityksen valtuustolle ja päätti lisäksi varata 7 miljoonaa hallituksen kassavarannoksi ennakoimattomia, uusia menoja varten ensi vuodelle. Summa otetaan tasaisesti kaikilta toimialoilta. Talousarvio on valtuuston käsiteltävänä 12.12.

Radiologityövoimaa ja perustettavia virkoja koskevat pykälät siirtyivät hallituksen seuraavaan kokoukseen.

 

Päivitetty: 28.11.2016