Laboratoriotuloksille on määritelty viive, jonka jälkeen ne ovat asiakkaiden nähtävissä Omakannassa. Hyvinvointiyhtymässä viiveeksi on määritelty patologian tutkimuksille 30 vuorokautta ja muiden laboratorion erikoisalojen tutkimuksille yksi vuorokausi.

Viive ei tällä hetkellä toimi, vaan laboratoriotulokset näkyvät Omakannassa välittömästi Kantaan siirtymisen jälkeen. Tämän vuoksi asiakkaat voivat nähdä poikkeavatkin laboratoriotulokset ennen kuin hoitoyksikkö ehtii keskustella tulosten merkityksestä asiakkaan kanssa.

Saatujen asiakaspalautteiden perusteella on lisäksi havaittu, että kaikki laboratoriotulokset eivät tällä hetkellä tallennu Kantaan lainkaan. Ensimmäiset hyvinvointiyhtymässä todennetut tapaukset ovat tapahtuneet ennen Lifecaren käyttöönottoa syksyllä 2017. Tieto selvittää virheen syytä parhaillaan.

Päivitetty: 27.3.2018