Hyvinvointiyhtymän palveluyksiköiden asukkaat pääsevät tapaamaan omaisiaan ja läheisiään turvallisesti äitienpäiväviikonlopusta lähtien. Tapaamisissa läheisten tulee omalta osaltaan huolehtia, ettei ikääntyneitä tai muita riskiryhmiin kuuluvia altisteta koronavirustartunnoille.

Kohtaamiset järjestetään turvallisuudesta huolehtien

Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluyksiköiden piha-alueille on erikseen merkattu alue, jossa kohtaamiset järjestetään turvallisuudesta huolehtien sään niin salliessa. Jotta tapaaminen voidaan järjestää, läheisillä tai asukkaalla ei saa olla hengitystieinfektioiden oireita.

Lisäksi vähintään kahden metrin etäisyys on pidettävä koko tapaamisen ajan. Tapaaminen voi kestää ikääntyneiden asukkaiden kanssa enintään 15 minuuttia. Vammaisia henkilöitä tavatessa tapaamisaikaa ei ole rajattu.

Fyysistä kontaktia ei tapaamisissa voida mahdollistaa, jotta asukas ei altistu mahdolliselle virukselle. Läheisyyttä ja kaipausta on osoitettava muilla keinoin.

Tapaamisista sovittava etukäteen henkilökunnan kanssa

Enintään piha-alueella saa paikalla olla kerrallaan kymmenen henkilöä asukkaat, omaiset ja henkilöstö yhteenlaskettuna. Koska osallistujamäärä on näin rajallinen, asukkaiden ja omaisten tapaamisajat porrastetaan ja tapaamiset sovitaan etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa. Hoitaja on aina läsnä ikääntyneiden tapaamisissa.

Tapaamispaikalla on käsidesiä varattuna kaikkien paikallaolijoiden käyttöön.

Lisäsuojana vierailijat voivat halutessaan käyttää itse mukanaan tuomaansa kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta, pestävää kankaista kasvomaskia tai esimerkiksi huivia suun ja nenän edessä varmistaakseen, etteivät oireettomina tietämättään levitä virusta.

Myös ostopalvelutuottajat saavat ohjeistuksen tapaamisten järjestämisestä

Yhtymän yksiköiden tapaamispaikoille järjestetään viihtyisiä istuinryhmiä niin, että turvaväleistä on mahdollista huolehtia.

Koska kaikissa toimintayksiköissä ei ole katoksellisia terasseja, ulkona tapahtuvissa tapaamisissa noudatetaan säävarausta.

Yhtymä ohjeistaa myös ostopalveluja tuottavat yhteistyökumppaninsa huomioimaan asukkaiden ja läheisten tapaamisten mahdollistamisen tarvittavalla siirtymäajalla.

Kuva on otettu hoivayksikössämme ennen korona-aikaa, jolloin ohjeistukset turvaväleistä ja muista järjestelyistä olivat erilaiset kuin nyt.
Päivitetty: 8.5.2020