Ulkoisen arvioinnin toteuttamisen taustalla on lastensuojelun kustannusten kasvu hyvinvointiyhtymässä. Kustannuskehitykseen on vaikuttanut erityisesti laitoshoidon tarpeen merkittävä lisäys lastensuojelun sijaishuollossa. Yhtymässä tehdyt toimenpiteet eivät toistaiseksi ole näkyneet lastensuojelun menokehityksessä.

Arvioinnin tärkeimpänä tavoitteena on löytää keinoja palvelujärjestelmän kustannusvaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Toimintakäytäntöjen, organisoinnin, resurssien ja rakenteiden lisäksi arvioinnissa huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi kuntatoimijoiden rooli lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäjänä ja tukijana. Ulkoinen arviointi kytkeytyy luontevasti osaksi yhtymässä käynnistetyn muutosohjelman valmistelua.

Ulkoisen arvioinnin toteuttajaksi on valittu tarjousten perusteella Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Ulkoinen arviointi valmistuu 14.2.2020 mennessä. THL tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi sekä kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tutkimusaineistoihin perustuvaa tietoa. THL:llä on laaja-alainen osaaminen ja tietotaito myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin kysymyksissä ja palvelujen kehittämistyöstä muun muassa LAPE-muutosohjelman osalta.

Päivitetty: 11.10.2019