Vuosittain jaettavalla palkinnolla halutaan tukea pitkäjänteistä ja systemaattista kehittämistyötä ja sen näkyväksi tekemistä. Palkinnolla nostetaan esiin hankkeita, jotka edistävät tuottavuutta ja lisäävät toiminnan vaikuttavuutta.

 
Hakijoiden hankkeet ovat vuosi vuodelta tulleet entistä korkeatasoisemmiksi ja niiden sisällöt tähtäävät ennakoivasti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Hankkeet ja niiden toteutus tekevät näkyväksi henkilöstön sitoutumisen ja osaamisen niin toiminnan kuin prosessien kehittämiseen monipuolisesti. 2016 voittajahankkeessa korostuu erityisesti osallistavan johtamisen ja yhteistoiminnallisuuden merkitys hankkeen onnistuneessa lopputuloksessa.

 
Tämän vuoden voittaja on Lastenpsykiatrian poliklinikka hankkeellaan, jossa osastotoiminta on muutettu poliklinikkatoiminnaksi.

 
Lastenpsykiatrian poliklinikkahanke täyttää parhaiten voittajahankkeen kriteerit. Se on toteutettu erinomaisesti johdettuna, moniammatillisesti ja tavoitteellisesti. Lopputuloksena on käytössä oleva toimintamalli mittareineen. Uusi toimintamalli on vienyt kehitystä käänteentekevästi eteenpäin Päijät-Hämeen psykiatristen lapsipotilaiden laadukkaan ja turvallisen hoidon toteuttamisessa. Hanke on mahdollistanut henkilöstön tarkoituksenmukaisen käytön ja osaamisen hyödyntämisen. Samanaikaisesti uudenlaisella verkostoyhteistyöllä tuotetaan entistä laadukkaampaa lapsen normaaliin kasvuympäristöön integroitua hoitoa.

 

Toiselle sijalle tuli Psykiatrisen viikko-osasto 52:n toiminnanmuutos ECT- ja vanhuspsykiatrian yksiköksi. Kolmanneksi sijoittui Orimattilan toimintakeskus Seinätön päivä -ja työtoiminta hankkeellaan.

 
Molemmat kunniakirjan saaneet hankkeet edustavat innovatiivista uudistusta, joissa on voitu osoittaa potilaiden ja asiakkaiden saama hyöty uusista toimintatavoista. Samanaikaisesti tuottavuus ja henkilöstön sitoutuminen sekä työhyvinvointi on lisääntynyt.

 
Laatu- ja kehittämispalkintoa voivat hakea työyksiköt tai erilaiset kehittämishankeryhmät. Lähtökohtaisesti kehittämishankkeen tulee olla yhtymän sekä toimialan strategian ja kehittämisen painopisteiden suuntainen.
Palkintona on 3000 euroa voittajahankkeen hakijaryhmälle sekä kunniakirjat toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneelle ryhmälle. Valinnan voittajista tekee tulosryhmien edustajista koottu raati, jonka valintaesityksen yhtymän henkilöstöjohtaja vahvistaa päätöksellään. Voittajatyöryhmä voi käyttää palkintosumman harkintansa mukaan.

 

Lisätietoja:
Aino Tarhala, kehittämispäällikkö,  044 7195536

Päivitetty: 29.11.2016