Graffitien tekeminen on yksi monista Lehtiojan palvelutalon virikkeellisistä taidemuodoista.

100 minuuttia taidetta -kampanjan tavoitteena on varmistaa jokaisen ihmisen kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ja siten lisätä ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia.

– Tämä on meille arvokas tunnustus siitä, että jo talon käyttöönotosta lähtien taide ja kulttuuri ovat olleet olennaisena osana asukkaidemme hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisäämistä, kertoo palveluesimies Kati Ruusuvirta Lehtiojan palvelukeskuksesta.

Lehtiojan palvelukeskuksessa laaditaan viikoittain taiteeseen ja kulttuuriin painottuva ohjelma, johon asukkaat osallistuvat kukin vointinsa mukaan. Viikko-ohjelman laatii ja sitä koordinoi asukasohjaaja Anne Ala-Nikula, yhdessä kulttuurisen avotoiminnan koordinaattorin Riittakatriina Manninen-Louhensalon kanssa.

– Ohjelmaa tehdessä Anne kuuntelee suurella sydämellä talomme asukkaiden toiveita ja ajatuksia, tähdentää Ruusuvirta.

Tavoitteena aktiivinen, asukkaan näköinen arki

Asumispalveluissa on annettu asukkaille Hyvän elämän lupaukset, joissa keskiössä on aktiivinen, asukkaan näköinen arki.

– Lehtiojan toiminta saa asukkailtamme ja heidän läheisiltään kiitosta. He kokevat toimintamme tuovan arkeen mielekästä tekemistä ja sisältöä. Arjen toiminta lisää ja ylläpitää asukkaidemme toimintakykyä ja vireyttä sekä yhteisöllisyyttä. Arjesta poikkeavat asiat virkistävät talomme asukkaita sekä henkilökuntaa, asukkaidemme läheisiä unohtamatta, kuvaa Ruusuvirta.

Taiken kampanjassa seurataan, miten edelläkävijät toteuttavat 100 minuuttia taidetta -suositusta toiminnassaan ja mitä vaikutuksia sillä on.

Lehtiojan lisäksi kampanjaan on kutsuttu kymmenen organisaatiota sosiaali- ja terveystoimialalta eri puolilta Suomea.

Lehtiojan palvelukeskuksen esittely Taiken 100 minuuttia taidetta -kampanjasivuilla

Päivitetty: 28.1.2019