Kuusakoski Oy:n tehdasalueella 8. kesäkuuta sattuneen tulipalon vaikutusten seurannasta on saatu lisää tuloksia. Savulle altistuneen alueen salaattinäytteistä on tutkittu metallit, ympäristömyrkky dioksiinit ja furaanit sekä polyaromaattiset hiilivedyt (PAH).

Pitoisuudet salaattinäytteissä olivat alhaisia tai hyvin alhaisia. Terveydensuojeluviranomainen pitää kuitenkin voimassa suosituksensa, että savulle altistuneet, sellaisenaan syötävät kasvinosat huuhdotaan ennen syömistä.

Tulokset puutarhamarjanäytteistä eivät ole vielä valmistuneet.

Päivitetty: 15.7.2019