Suomessa potilas- ja asiakasturvallisuuden käsite kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoidon, hoivan ja palvelut niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Vuonna 2020 päivän teema on ”Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta”. Se painottaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuden ja potilas- ja asiakasturvallisuuden yhtymäkohtia. Nämä kiteytyvät sloganissa ”Turvallinen työntekijä, turvallinen hoito ja hoiva.”

Potilasturvallisuuden merkitys korostuu koronapandemian aikana

Maailman potilasturvallisuuspäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta terveydenhuollon henkilöstön turvallisuuden tärkeydestä ja tarpeesta lähestyä potilasturvallisuutta kokonaisvaltaisesti.

Koronaviruspandemia on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kohtaama haaste. Pandemia on rasittanut terveydenhuoltoa kaikkialla maailmassa. Terveydenhuoltojärjestelmät tarvitsevat terveydenhuollon ammattilaisia toimiakseen, ja osaava ja motivoitunut henkilöstö on ratkaiseva tekijä turvallisen hoidon takaamisessa. Koronaviruspandemia on nostanut esiin haasteita, joita terveydenhuollon ammattilaiset työssään kohtaavat.

Potilasturvallisuuspäivä on WHO:n yleiskokouksen perustama

Maailman terveysjärjestö WHO:n 72. yleiskokous perusti Maailman potilasturvallisuuspäivän toukokuussa 2019. Potilas- ja asiakasturvallisuuden tietoisuuden parantaminen ja kansalaisten osallistumisen lisääminen ovat tavoitteita, joiden toivotaan parantavan terveydenhuollon turvallisuutta ja potilasturvallisuuden lisäämistä sekä potilaalle aiheutuvien haittojen vähentämistä. Päivä pohjautuu vahvasti lääketieteen eettisiin periaatteisiin — ennen kaikkea vältä vahingoittamasta potilasta.

Vuosi 2020 on myös sairaanhoitajien ja kätilöiden vuosi, ja maailman potilasturvallisuuspäivän teema sopii hyvin myös sen tavoitteisiin.

 

Lisätietoja:

Laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri Maria Virkki, p. 044 719 5500, maria.virkki@phhyky.fi

 

 

Päivitetty: 14.9.2020