Päijät-Hämeen ensihoidon joukkue voitti huhtikuussa Vantaalla hoitoelvytyksen SM-kilpailussa kultaa. Voiton myötä joukkue edustaa Suomea Euroopan elvytysneuvoston (ERC) 20.‒22.9.2018 Italian Bolognassa arvostetussa hoitoelvytyksen Euroopan mestaruuskilpailussa. Kilpailu järjestetään osana Resuscitation 2018 -konferenssia, johon kokoontuu elvytyksen asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Kilpailussa 15 joukkuetta eri maista kilpailee aikuisen ja lapsen hoitoelvytyksen osaamisesta.

Vuoden vaihteessa käynnistetty Päijät-Hämeen ensihoidon kisajoukkue saavutti menestystä ja voitti myös toukokuussa Hämeenlinnassa ensihoidon SM-kilpailussa kultaa. Kisatiimissä on ollut mukana kaiken kaikkiaan 10 henkilöä. Kilpailumenestyksen ohella projekti on syventänyt ensihoitajien ammatillista osaamista ja luonut ensihoitotyössä hyödynnettäviä toimintamalleja, minkä kautta kilpailuvalmistautumisessa tehty työ saadaan hyödyntämään myös ensihoidon asiakkaita.

Maallikkoauttajan toimet ratkaisevat äkkielottoman selviämisen mahdollisuuden

Äkkielottomuudesta selviytymisessä taistellaan aina aikaa vastaan. Sydämen pysähdyttyä on vain muutamia minuutteja aikaa saada verenkierto palaamaan ennen pysyvien aivo- ja sydänvaurioiden syntymistä. Näin ollen tehokkainkaan ensihoitojärjestelmä ei pysty takaamaan potilaan selviytymistä ilman kenen tahansa maallikon paikan päällä suorittamia alkutoimia.

Paineluelvytyksellä ylläpidetään ainakin välttävää verenkiertoa sydämen puolesta, ja annetaan aikaa ammattilaisten suorittamille hoitoelvytystoimille. Voidaankin sanoa, että myös kaupunkialueella tilanteessa, jossa vasta ambulanssin henkilökunta aloittaa potilaan elvytyksen, on selviämisennuste laskenut merkittävästi. Koko elottoman hoitoketjun tarkoituksena on, että sydänpysähdyksen saanut pääsisi kuntoutuksen jälkeen palaamaan mahdollisimman täysipainoiseen elämään.

Äkkielottoman ensiapu:

Ennakko-oireet

 • Suuressa osassa elottomuuksista sydämen pysähtymistä on edeltänyt jokin ennakko-oire. Yleensä kyse on äkillisestä rintakivusta.
 • Äkilliseen rintakipuun tulisi aina suhtautua vakavasti.

Nopea avun hälyttäminen

 • Havaitessasi jonkun tuupertuvan tai tuupertuneen, tarkista, saatko hänet hereille
  • Jos henkilö ei ole heräteltävissä, soita 112.
 • Hätäkeskuspäivystäjä arvioi tilanteen ja antaa jatko-ohjeet
  • Käännä henkilö selälleen
  • Avaa hengitystiet leukaa nostamalla
  • Tarkista hengittääkö henkilö normaalisti. Jos henkilö ei hengitä normaalisti, aloita rohkeasti paineluelvytys.

Paineluelvytys

 • Linja hätäkeskukseen on auki koko ajan ja päivystäjä antaa tarvittaessa elvytysohjeita
  • Paljasta rintakehä paksuista vaatteista
  • Aseta kädet päällekkäin keskelle rintakehää, pidä käsivarret suorina
  • Paina rintakehää suoraan alaspäin 5‒6 cm 100‒120 krt/min. Anna rintakehän palautua kokonaan painallusten välissä.

Sydäniskuri eli defibrillaattori

 • Pyri saamaan paikalle mahdollisimman nopeasti sydäniskuri, eli defibrillaattori, ja toimi laitteen ja hätäkeskuspäivystäjän ohjeiden mukaisesti
 • Mahdollisimman varhain suoritetun defibrillaation eli iskurin sydämelle antaman tasavirtasähköiskun on todettu olevan eräs oleellisimmista elottoman selviytymisennustetta parantavista tekijöistä
 • Maallikkokäyttöön tarkoitetut sydäniskurit yleistyvät, ja niitä on jo saatavilla muun muassa useissa kauppakeskuksissa ja liiketiloissa. Kaikilla on mahdollisuus hankkia itselleen tai yritykselleen sydäniskuri
 • Maallikkokäyttöön tarkoitetut sydäniskurit ovat helppoja ja turvallisia käyttää myös kouluttamattomien käsissä, ja niiden on todettu parantavan elvytyksen laatua ääneen neuvovan ominaisuuden vuoksi. Laitteella ei ole mahdollista saada aikaan vaaratilannetta itselleen tai autettavalle!

Puhalluselvytys

 • Jos olet harjoitellut puhalluselvytystä esimerkiksi ensiapukurssilla, sitä tulisi suorittaa
 • Erityisen tärkeää puhalluselvytys on lapsen, hukuksiin joutuneen tai tukehtuneen elvytyksessä, jolloin elottomuus johtuu yleensä hapenpuutteesta
 • Jos et osaa puhalluselvytystä tai koet sen erityisen vastenmieliseksi, pitäydy paineluelvytyksessä. Älä jätä elvyttämättä tämän vuoksi!

Pyri järjestämään opastus potilaan luokse

 • Jos pystyt, lähetä joku avaaman ovet ja opastamaan auttajat potilaan luokse.

Jatka elvytystä, kunnes ensihoitaja antaa luvan väistyä

 • Ensihoito tuo paikalle hoitoelvytysvalmiuden, jolla sydän pyritään alkutoimien jälkeen käynnistämään ja pitämään käynnissä
 • Aina tämä ei kuitenkaan onnistu. Elottomuuden syy saattaa olla sellainen, ettei sydämellä ole enää käynnistymisen mahdollisuuksia hoidosta huolimatta. Maallikkona olet kuitenkin antanut selviytymiselle mahdollisuuden.

Jokainen osaa auttaa ‒ yritä, vaikka tuntuisi, ettet osaakaan!

 • Elvytys ei ole vaikeaa, eikä sillä ole mahdollista saada autettavalle aikaan peruuttamatonta haittaa
 • Hätäkeskus neuvoo elvytyksessä alusta ammattilaisten saapumiseen saakka
 • Yrittämällä annat potilaalle mahdollisuuden – älä pelkää tekeväsi jotain väärin!
 • Hanki lisäoppia ensiapukursseilta. Suositus on harjoitella hätäensiaputoimia vähintään kolmen vuoden välein.

Jokaisella on oikeus saada apua!

 • Jokaisella on lain mukaan velvollisuus hankkia toiselle hätätilanteessa apua
 • Tilastojen nojalla on todennäköisintä, että auttaja ja autettava tuntevat toisensa. On siis todennäköisempää, että päädyt elvyttämään tuttua henkilöä tai sukulaista, kuin ventovierasta.

Lisätietoa:

Päivitetty: 18.9.2018