Hallitus päätti, että yhtymä tarjoaa Lahden kaupungin käyttöön potilastieto- ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät tuki- ja ylläpitotoimintoineen. Lahden kaupunki päätti omalta osaltaan järjestelystä viikko sitten.

Hallitus päätti myös, että yhtymä neuvottelee muiden Calpro Oy:n omistajien kanssa yhtiön toiminnan laajentamisesta kattamaan perustietotekniikan ja muut erikseen sovittavat tietotekniikkatoiminnot. Yhtymä alkaa valmistella ICT-perustietotietotekniikkansa siirtämistä Calpro Oy:lle.

Yhtymä ulkoistaa ICT-perustietotekniikkansa ja muut erikseen sovittavat tietotekniikkatoiminnot Calpro Oy:lle lukuunottamatta teknisesti vaativien sote-sovellusten konesalipalveluita, jotka hankitaan palveluna Medi-IT Oy:ltä olemassa olevaa puitesopimusta laajentaen.

Yhtymän perustietotekniikan palveluksessa on tällä hetkellä 20 henkilöä.

Päivitetty: 2.5.2016